सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

मा शिक्षा सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण १२ औं शताब्दीका तिब्बती गुरु गेशे चेकवाद्वारा, विचार परिवर्तनको प्रारम्भिक ग्रन्थहरू मध्ये एक (lojong) शिक्षाको विधा।

सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षणमा सबै पोष्टहरू

सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

जन्मजात अस्तित्वमा रहेको आत्म

कसरी अन्वेषण गर्ने कि यदि आत्म स्वाभाविक रूपमा समग्र र चरणहरू भन्दा फरक छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

घटनाको निस्वार्थता

स्वाभाविक रूपमा अवस्थित "मेरो" को अभाव र घटनाको निस्वार्थताको व्याख्या।…

पोष्ट हेर्नुहोस्
सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

निर्ममता र अन्तरदृष्टि

निर्मलताको मिलन र निस्वार्थताको सही दृष्टिकोण कति अन्तरदृष्टि हो: कस्तो निर्मलता...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

भ्रम जस्तो देखिने

कसरी चीजहरू र व्यक्तिहरू भ्रम जस्तै देखिन्छन्; "भ्रम जस्तो देखिने" को सही अर्थ र तरिकाहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

समीक्षा: चार प्रारम्भिक अभ्यासहरू

चार प्रारम्भिक अभ्यासहरूमा निष्कर्षको समीक्षा र सारांश। मा उपयोगी मार्गदर्शन समावेश गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

समीक्षा: परम्परागत बोधचित्ता

परम्परागत बोधिचित्ता र बोधचित्ताको विकासका लागि दुई विधिहरू समेट्ने पाठको समीक्षा।

पोष्ट हेर्नुहोस्