యువకుల కోసం

వార్షిక యంగ్ అడల్ట్స్ బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించే కార్యక్రమం నుండి బోధనలు మరియు ప్రత్యేకించి యువత కోసం చర్చలు.

యువకుల కోసం అన్ని పోస్ట్‌లు

అబ్బే యంగ్ అడల్ట్స్ వీక్ 2009 నుండి రిట్రీటెంట్స్.
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2009-10

బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణం

మన ప్రపంచ దృష్టికోణం స్వీయ దృఢమైన ఆలోచనపై ఎలా ఆధారపడి ఉంటుంది. మన జీవితం మారవచ్చు...

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2008

సెక్స్ మరియు మన సంస్కృతి

మనం సెక్స్‌ను ఎలా గ్రహించాలి మరియు వాటి మధ్య గందరగోళాన్ని ఎలా గ్రహించాలి అనే దానిపై యువతను ఉద్దేశించి చేసిన చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2008

విజయవంతమైన జీవితం

మేము సామాజిక ప్రమాణాల ప్రకారం జీవించడం నేర్పించాము, అయినప్పటికీ మనం జీవించాలా వద్దా అని పరిశీలించాలి…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2008

ధర్మం యొక్క నిజమైన ప్రయోజనం

ధర్మం యొక్క అసలు ఉద్దేశ్యం ప్రశ్నించడం, విచారించడం, అర్ధమైన వాటిని ఆచరణలో పెట్టడం...

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2008

నిర్ణయాలు తీసుకోవడం

యువతకు ఉద్దేశించిన ఈ చర్చ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మరియు ఉత్సుకతను కలిగి ఉండటంపై దృష్టి పెడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2008

సంతోషకరమైన భవిష్యత్తును సృష్టించడం

సద్గుణమైన మార్గంలో జీవించడం మరియు మన ప్రపంచ దృష్టికోణాన్ని ఎలా విస్తరించాలి, తద్వారా సృష్టించడం...

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2007

విశ్వాసం మరియు ఆత్మగౌరవాన్ని పెంపొందించడం

తక్కువ స్వీయ-గౌరవాన్ని అధిగమించడానికి మరియు స్వీయ-విధ్వంసక ప్రవర్తనను విడుదల చేయడానికి మార్గాలు.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2007

మన పట్ల మరియు ఇతరుల పట్ల దయ

ఇతరులతో మన పరస్పర ఆధారపడటాన్ని గుర్తించడం మరియు మంచి నైతిక ప్రవర్తనను ఉంచుకోవడం మనకు ఎలా సహాయపడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2007

కోపాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు

కోపం యొక్క మనస్సు ఎలా పనిచేస్తుందో మరియు అది తలెత్తినప్పుడు దానిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో అర్థం చేసుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2007

అనుబంధం యొక్క మనస్సును విడుదల చేస్తుంది

అటాచ్‌మెంట్ గురించి తెలుసుకోవడం మరియు మనపై మరియు మనపై వాస్తవిక దృక్పథాన్ని పెంపొందించే మార్గాల గురించి తెలుసుకోవడం…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2007

ఆరోగ్యకరమైన స్వీయ భావాన్ని పెంపొందించుకోవడం

స్వీయ-కేంద్రీకృతత, స్వీయ-గ్రహణ అజ్ఞానం మరియు నిజమైన ఆత్మవిశ్వాసం మధ్య తేడాను గుర్తించడం నేర్చుకోండి.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2007

మనకు మరియు ఇతరులకు సానుకూల అనుభవాలను సృష్టించడం

మన ఆలోచనలు, మాటలు మరియు చర్యల ఆధారంగా మనం ప్రతి ఒక్కరూ మన అనుభవాలను ఎలా సృష్టిస్తాము మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి