மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

வெவ்வேறு தத்துவக் கோட்பாடு பள்ளிகளின்படி போதிசத்வா பாதைகள் மற்றும் மைதானங்களின் விளக்கங்கள்.

மைதானங்கள் மற்றும் பாதைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

கேட்பவரின் திரட்சியின் பாதை

சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற உறுதியை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் கேட்பவர் எவ்வாறு திரட்சியின் பாதையில் நுழைகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

கேட்பவரின் தயாரிப்பு, பார்த்தல் மற்றும் மருத்துவம்...

ஒவ்வொரு பாதையிலும் நுழைவதற்கான எல்லைப் புள்ளி, ஒவ்வொரு பாதையை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது, என்னென்ன துன்பங்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

மகாயான பாதை அறிமுகம்

மகாயான மைதானங்கள் மற்றும் பாதைகள் மற்றும் போதிசிட்டாவின் நன்மைகள் பற்றிய கண்ணோட்டம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

மதிப்பாய்வு வினாடி வினா 1: கேள்விகள் 1-5

அடிப்படை வாகன வினாடி வினா கேள்விகளுக்கான பதில்கள் மற்றும் எப்படி செய்வது என்பது பற்றிய விவாதம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

மதிப்பாய்வு வினாடி வினா 1: கேள்விகள் 7-8

அடிப்படை வாகன வினாடி வினாவின் தொடர்ச்சியான மதிப்பாய்வு மற்றும் ஏழு-புள்ளி காரணத்திற்கான கூடுதல் விளக்கம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்