மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

வெவ்வேறு தத்துவக் கோட்பாடு பள்ளிகளின்படி போதிசத்வா பாதைகள் மற்றும் மைதானங்களின் விளக்கங்கள்.

மைதானங்கள் மற்றும் பாதைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

போதிசிட்டாவின் நன்மைகள்

போதிசிட்டாவின் நன்மைகளை மறுபரிசீலனை செய்தல் மற்றும் ஏழு-புள்ளி காரணம் மற்றும் விளைவு முறை மூலம் போதிசிட்டாவை உருவாக்குதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

தயாரிப்பின் மகாயான பாதை

தயாரிப்பு பாதையின் நான்கு பிரிவுகளின் விளக்கம் மற்றும் ஒரு பயிற்சியாளர் எவ்வாறு முன்னேறுகிறார்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

போதிசத்துவர் ஆரியர்களின் மைதானம்

போதிசத்துவர் ஆரியர்களின் அடிப்படைகள் மற்றும் போதிசத்துவர்களின் ஞானத்திற்கு இடையேயான வித்தியாசம் பற்றிய வர்ணனை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

தொலைநோக்கு பெருந்தன்மை

தாராள மனப்பான்மை ஏன் ஆறு தொலைநோக்கு நடைமுறைகளில் முதன்மையானது மற்றும் அவற்றின் காரணம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

தொலைநோக்கு நெறிமுறை நடத்தை

மூன்று வகையான நெறிமுறை நடத்தை மற்றும் நெறிமுறை பிழைகள் ஏற்படும் நான்கு வழிகள் மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

தொலைநோக்கு துணிவு

பொறுமையின் வகைகள் மற்றும் பொறுமையை எப்படி வளர்த்துக்கொள்வது, பொறுமையை எப்படிப் பயன்படுத்துவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

தொலைநோக்கு மகிழ்ச்சியான முயற்சி

மகிழ்ச்சியான முயற்சியின் பலன்கள், முன்னேறுவதில் மகிழ்ச்சியான முயற்சியின் முக்கியத்துவம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

போதிசத்வா மைதானங்களின் பிரிவுகள்

பத்து போதிசத்துவ அடிப்படைகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவது என்பது பற்றிய விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

மகாயான மைதானங்கள் மற்றும் பாதைகள்

மஹாயான அடிப்படைகள் மற்றும் பாதைகள் பற்றிய ஆய்வு, தரையின் அர்த்தத்தின் விளக்கம் மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்