हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

पूज्य सांगे खड्रोले शान्तिदेवको आठ वटा खतरा र अध्याय ९ मा पढाउनुहुन्छ बोधिसत्वको कर्ममा संलग्न.

ग्रीन तारा वीकलोङ रिट्रीट २०१५ मा सबै पोस्टहरू

हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

दु:खको सामना कसरी गर्ने

पीडादायी भावनाहरूसँग व्यवहार गर्न सल्लाह। पीडादायी भावनाहरूको अनुसन्धानमा निर्देशित ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

मन र घटनाको निस्वार्थता

"बोधिसत्व कार्यहरूमा संलग्न" को अध्याय 9 मा टिप्पणीको अन्तर्निहित अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्