विचार प्रशिक्षण

हामीलाई धर्मको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण लागेका मानिसहरू र घटनाहरू हेर्नको लागि हाम्रो दिमाग परिवर्तन गर्न मद्दत गर्ने शिक्षाहरू।

विचार प्रशिक्षणमा सबै पोस्टहरू

राम्रो कर्म वार्षिक रिट्रीट

राम्रो कर्म: तिनीहरूको जरा मा समस्या समाधान

हामीले सही कारणहरू सिर्जना गरेर हामीले चाहेको विशिष्ट परिणामहरू कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्
राम्रो कर्म वार्षिक रिट्रीट

राम्रो कर्म: बोधिसत्वको साहस

बोधिसत्वहरूको वीरता र कसरी बिस्तारै दिमागलाई हेर्नको लागि प्रशिक्षित गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
राम्रो कर्म वार्षिक रिट्रीट

राम्रो कर्म: आठ सांसारिक चिन्ताहरू

आठ सांसारिक चिन्ताहरूलाई कसरी वशमा पार्नु आध्यात्मिक जीवनको पहिलो चरण हो वा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
राम्रो कर्म वार्षिक रिट्रीट

राम्रो कर्म: सुख र दुख को कारण

कर्म कसरी बुमेराङ जस्तै हो, हामीले जे पनि कार्यहरू फर्काउँछौं र समान हुन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
कुआन यिनको मूर्ति रूखमुनि उनको काखमा फूलको मालाको साथ पेडस्टलमा।
37 बोधिसत्व को अभ्यास

बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू: पद २७-३२

लाभको लागि सद्गुण मानसिक अवस्थाहरूमा दिमागलाई मार्गदर्शन गर्ने विचार परिवर्तन पदहरूमा टिप्पणी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
कुआन यिनको मूर्ति रूखमुनि उनको काखमा फूलको मालाको साथ पेडस्टलमा।
37 बोधिसत्व को अभ्यास

बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू: पद २७-३२

दृढता, आनन्दित प्रयास, एकाग्रताको दूरगामी मनोवृत्तिको विकासमा विचार परिवर्तन पदहरूमा टिप्पणी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
कुआन यिनको मूर्ति रूखमुनि उनको काखमा फूलको मालाको साथ पेडस्टलमा।
37 बोधिसत्व को अभ्यास

बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू: पद २७-३२

विचार परिवर्तन पदहरूमा टिप्पणी जसले संलग्नता र क्रोधलाई दृष्टिकोणबाट हेर्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
कुआन यिनको मूर्ति रूखमुनि उनको काखमा फूलको मालाको साथ पेडस्टलमा।
37 बोधिसत्व को अभ्यास

बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू: पद २२

घटनाहरू हामीलाई कसरी देखा पर्छन् त्यो हाम्रो दिमागमा निर्भर हुन्छ। एक नजर कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
कुआन यिनको मूर्ति रूखमुनि उनको काखमा फूलको मालाको साथ पेडस्टलमा।
37 बोधिसत्व को अभ्यास

बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू: पद २७-३२

मनलाई प्रशिक्षित गर्नका लागि पदहरूमा टिप्पणी कसरी प्रतिकूल परिस्थितिहरू हेरिन्छ र...

पोष्ट हेर्नुहोस्