विचार प्रशिक्षण

हामीलाई धर्मको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण लागेका मानिसहरू र घटनाहरू हेर्नको लागि हाम्रो दिमाग परिवर्तन गर्न मद्दत गर्ने शिक्षाहरू।

विचार प्रशिक्षणमा सबै पोस्टहरू

कुआन यिनको मूर्ति रूखमुनि उनको काखमा फूलको मालाको साथ पेडस्टलमा।
37 बोधिसत्व को अभ्यास

बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू: पद २७-३२

बोधचित्ताको विकास गर्ने र कसरी रूपान्तरण गर्ने दुई विधिहरू समेट्ने पदहरूमा टिप्पणी...

पोष्ट हेर्नुहोस्
कुआन यिनको मूर्ति रूखमुनि उनको काखमा फूलको मालाको साथ पेडस्टलमा।
37 बोधिसत्व को अभ्यास

बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू: पद २७-३२

पदहरूमा टिप्पणी जसले हामीलाई यस जीवनमा के अर्थपूर्ण छ भनेर सोच्न मद्दत गर्दछ र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
कुआन यिनको मूर्ति रूखमुनि उनको काखमा फूलको मालाको साथ पेडस्टलमा।
37 बोधिसत्व को अभ्यास

बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू: पद २७-३२

पद १-४ को व्याख्या। पदहरूमा कसरी चिन्तन गर्ने र तिनीहरूलाई लागू गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
फोर क्लिङिङ्सबाट बिदाइ

मध्यमार्ग दृश्य

हृदय न्यानो माया र करुणाको बारेमा कुरा गर्दै र अन्तर्निहित अवस्थित चीजहरूमा संलग्नताको बारेमा सिकाउने र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
फोर क्लिङिङ्सबाट बिदाइ

माया र करुणा

आसक्तिविना घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गर्ने र प्रेमको अर्थ सिकाउने र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
फोर क्लिङिङ्सबाट बिदाइ

समानता र अरूको दया

समानतामा ध्यानको नेतृत्व गर्दै र सात-बिन्दु कारण र प्रभाव विधिमा शिक्षण…

पोष्ट हेर्नुहोस्
फोर क्लिङिङ्सबाट बिदाइ

संसारका कारणहरू

नश्वरतामा ध्यानको फाइदाहरू र छवटा जरा दुखाइहरूमा सिकाउने बारे बोल्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
फोर क्लिङिङ्सबाट बिदाइ

मृत्यु र संसारको दोष

आफ्नो मृत्युको बारेमा कसरी ध्यान गर्ने भन्ने बारे विस्तृत निर्देशन दिँदै र त्यसमा चिन्तन गर्ने…

पोष्ट हेर्नुहोस्
फोर क्लिङिङ्सबाट बिदाइ

आसक्ति र मृत्यु ध्यान

अध्ययन र प्रतिबिम्बका फाइदाहरूमा बोल्दै र नौ-बिन्दु मृत्यु ध्यानको माध्यमबाट जाँदै…

पोष्ट हेर्नुहोस्