శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

లామా సోంగ్‌ఖాపాచే "సాంగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్"పై మూడవ దలైలామా యొక్క వ్యాఖ్యానంపై బోధనలు.

శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

కిటికీపై కర్మ అనే పదంతో ఇంటి నలుపు మరియు తెలుపు ఫోటో.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

10 సద్గుణాలు మరియు ఫలితాలు వివరించబడ్డాయి

కర్మ బీజాలను ఏది సృష్టిస్తుంది? చిన్న చిన్న రోజువారీ ఆలోచనలు, మాటలు మరియు చర్యల ఫలితాలు చాలా...

పోస్ట్ చూడండి
కిటికీపై కర్మ అనే పదంతో ఇంటి నలుపు మరియు తెలుపు ఫోటో.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

కర్మ చర్చ యొక్క కొనసాగింపు

అబ్బే సమీపంలోని ఒక విషాద సంఘటన రోజువారీ జీవితంలో ఏమి జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవడానికి పరిచయం చేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
చాలా పదాలు గోడపై వ్రాయబడ్డాయి, మధ్యలో పదం - దుహ్కా.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

దుఃఖ సత్యం

మొదటి గొప్ప సత్యాన్ని అన్వేషించడం, దుఃఖం యొక్క సత్యం: సంసారంలోని లోపాలను గుర్తించడం,...

పోస్ట్ చూడండి
Ven. చోడ్రాన్ బోధన.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

చక్రీయ ఉనికి యొక్క బాధలు

చక్రీయ అస్తిత్వం యొక్క లోపాలు మరియు స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే సంకల్పం యొక్క వాస్తవిక పరిశీలన.

పోస్ట్ చూడండి
జననం, మరణం, ప్రేమ మరియు బాధ అనే పదాలతో పెద్ద చక్రం యొక్క నలుపు మరియు తెలుపు ఫోటో.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

నిజమైన మూలాలు

మూల బాధలను లోతుగా పరిశీలించడంతో పాటు రెండవ గొప్ప సత్యాన్ని అన్వేషించడం మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
వీధిలో నడుస్తున్న ప్రజలు, వీధి నేలపై విముక్తి అనే పదాలు.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

దుఃఖం నుండి విముక్తి

దుక్కా యొక్క మూలం మరియు మూడు ఉన్నత శిక్షణలు చక్రీయ నుండి విముక్తికి ఎలా దారితీస్తాయి…

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధుడి ముఖం కాన్వాస్‌పై చిత్రించబడింది.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం జ్ఞానోదయం కోరుకుంటారు

ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ రిఫైన్డ్ పై వరుస చర్చల నుండి ఈక్వానిమిటీ మరియు బోధిసిత్తాపై బోధించడం…

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధుడి ముఖం కాన్వాస్‌పై చిత్రించబడింది.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

ఏడు పాయింట్ల కారణం-మరియు-ప్రభావ అభ్యాసం

బుద్ధిమంతులందరికీ ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి బౌద్ధత్వాన్ని పొందాలనే బోధిచిత్త ఆకాంక్షను అభివృద్ధి చేసే పద్ధతులు…

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధుడి ముఖం కాన్వాస్‌పై చిత్రించబడింది.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

స్వీయ మరియు ఇతరులను సమం చేయడం మరియు మార్పిడి చేసుకోవడం

ఒక పద్ధతిగా స్వీయ మరియు ఇతరులను సమం చేయడంపై శాంతిదేవ యొక్క తొమ్మిది పాయింట్ల ధ్యానం యొక్క చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధుడి ముఖం కాన్వాస్‌పై చిత్రించబడింది.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

స్వీయ-కేంద్రీకృతత యొక్క ప్రతికూలతలు

ఆనందాన్ని పెంపొందించడానికి స్వీయ-కేంద్రీకృత మనస్సుతో పని చేయడం, మనస్సు ఆధారపడి ఉంటుందని గ్రహించారు…

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధుడి ముఖం కాన్వాస్‌పై చిత్రించబడింది.
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

ఇతరులను ఆదరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

ఒకరి మనస్సులో ముఖ్యమైన మరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన వ్యక్తిని మార్చడం ద్వారా బోధిచిట్టాను ఎలా రూపొందించాలి: ది...

పోస్ట్ చూడండి