ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

நாகார்ஜுனாவின் மீது கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் வர்ணனையை அடிப்படையாகக் கொண்ட போதனைகள் ஒரு ராஜாவுக்கு விலைமதிப்பற்ற ஆலோசனையின் மாலை.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

அத்தியாயம் 1: வசனங்கள் 86-92

பரஸ்பர சார்புநிலையை ஆராய்வதன் மூலம் உள்ளார்ந்த இருப்பை மறுப்பது. நால்வரின் பரஸ்பர சார்புநிலையைப் பார்க்கும்போது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

அத்தியாயம் 1: வசனங்கள் 93-100

உள்ளார்ந்த இருப்பு மற்றும் வழக்கமான இருப்பை வேறுபடுத்தி, வெறுமையின் உண்மையான இருப்பை மறுப்பது மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

அத்தியாயம் 2: வசனங்கள் 101-108

புத்தர் ஏன் தன்னலமற்ற தன்மையை வெவ்வேறு பார்வையாளர்களுக்கு வெவ்வேறு வழிகளில் விளக்கினார் மற்றும் ஏன் செய்தார்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

அத்தியாயம் 2: வசனங்கள் 109-114

வித்தைக்காரர் ஒரு மந்திரத்தை வெளிப்படுத்தும் உருவகத்தைப் பயன்படுத்தி, விஷயங்கள் எவ்வாறு உண்மையாகத் தோன்றும் என்பதைக் காட்டுகின்றன…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

அத்தியாயம் 2: வசனங்கள் 115-126

பொருத்தமற்ற பாத்திரங்களாக இருப்பவர்களுக்கு வெறுமையைக் கற்பிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள். அதற்கான காரணங்களை உருவாக்குகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

“விலைமதிப்பற்ற மாலை” விமர்சனம்: வினாடி வினா கேள்வி...

அத்தியாயம் 8 இலிருந்து வசனங்களை மதிப்பாய்வு செய்ய வினாடி வினா கேள்விகள் 15 முதல் 1 வரை கலந்துரையாடல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

"விலைமதிப்பற்ற மாலை" விமர்சனம்: வினாடி வினா பகுதி 2 கே...

அத்தியாயம் 10 இலிருந்து வசனங்களை மதிப்பாய்வு செய்ய வினாடி வினா பகுதி இரண்டு கேள்விகள் 18-1 பற்றிய கலந்துரையாடல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்