ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

பற்றிய விரிவான கருத்து கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம் தர்மரக்ஷிதா மூலம்.

வீல் ஆஃப் ஷார்ப் வெப்பன்ஸ் 2004-06 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 49-55

உண்மையான எதிரியை அடையாளம் கண்டுகொள்வது, நம் துன்பம் எங்கிருந்து வருகிறது: சுயநலம் மற்றும் சுய-புரிந்துகொள்ளும் அறியாமை, மற்றும் எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 56-59

சுயநல சிந்தனையும், தன்னைப் பற்றிக்கொள்ளும் அறியாமையும்தான் உண்மையான எதிரிகள் என்பதை உணர்ந்துகொள்வது. அந்த தவறான புரிதல்கள் எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 60-63

நமது கெட்ட பழக்கங்களையும், நம்மைத் தானே புரிந்து கொள்ளும் அறியாமையையும் சுட்டிக்காட்டும் வசனங்களின் தொடர்ச்சி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 67-69

நமக்கு நாமே நேர்மையாக இருக்க வேண்டும், நம் தவறுகளை ஒப்புக்கொள்வது, எப்போதும் மற்றவர்களைக் குறை கூறாமல் இருப்பது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 73-76

எட்டு உலக கவலைகள், சமூக சொத்துக்கள், அறிவுரைகள் மற்றும் அறிவுரைகளைப் பெறுதல் போன்ற தலைப்புகளை உள்ளடக்கிய வசனங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 81-83

சம்சாரம் என்றால் என்ன, அதற்குக் காரணங்களை நினைவுபடுத்தி, அதை நம் வாழ்வில் பயன்படுத்துகிறோம். பார்க்க வருகிறேன்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 84-85

தர்மத்தைக் கற்றுக்கொள்வது, தவறான பார்வைகளைத் தவிர்ப்பது மற்றும் எங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது எப்படி என்பதை விவரிக்கும் வசனங்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 86-89

தியானம், ஆசிரியரை நம்புதல், பணிபுரிதல் போன்றவற்றை ஆதரிப்பதற்கு கவனம் செலுத்தும் படிப்பின் முக்கியத்துவத்தை உள்ளடக்கிய வசனங்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 90-91

எங்கள் ஆசிரியர்கள் அறிவுறுத்துவதற்கு நேர்மாறாகச் செய்யும் எங்கள் போக்கைப் பார்த்து, அதைச் செய்ய விரும்புகிறோம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்