37 போதிசத்துவர்களின் நடைமுறைகள்

ஜில்சே டோக்மே சாங்போவின் "போதிசத்வாக்களின் 37 நடைமுறைகள்" பற்றிய வர்ணனைகள்.

போதிசத்துவர்களின் 37 நடைமுறைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

பெருமை மற்றும் பணிவு

ஒரு இளையவரின் விமர்சனத்திற்கு எவ்வாறு பதிலளிப்பது, மற்றும் திபெத்தியிடமிருந்து பணிவுக்கான உதாரணம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாத அன்பு

மற்றவர்களிடம் நாம் எதிர்பார்ப்பது எப்படி அவர்களை நிபந்தனையின்றி நேசிப்பதைத் தடுக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

ஏன் கோபம்?

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ, “போதிசத்துவர்களின் 37 நடைமுறைகள்” பதினைந்தாவது வசனத்தைப் பற்றி விவாதித்து, பகிர்ந்து கொள்கிறார்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

நமது சுய மதிப்பை அறிவதன் முக்கியத்துவம்

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ விரும்பத்தகாத கருத்துக்களை ஒளிபரப்புவது பற்றிய கதையைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

பழிவாங்க வேண்டாம்

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ பழிவாங்கல் மற்றும் தொல்லை தொடர்பான சில தனிப்பட்ட அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

துன்பத்தை பாதையாக மாற்றுதல்

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ இந்த வசனம் தொடர்பான ஒரு அற்புதமான கதையைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்

இடுகையைப் பார்க்கவும்