37 போதிசத்துவர்களின் நடைமுறைகள்

ஜில்சே டோக்மே சாங்போவின் "போதிசத்வாக்களின் 37 நடைமுறைகள்" பற்றிய வர்ணனைகள்.

போதிசத்துவர்களின் 37 நடைமுறைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

நம்மை நாமே குறைத்துக் கொள்ளவில்லை

கவனமாக இருங்கள், மற்றவர்களின் தவறுகளைக் குறிப்பிடுவதற்கு முன் நமது உந்துதலை கவனமாக ஆராயுங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

தர்மத்தின் கண்ணாடி

மதிப்பிற்குரிய சங்கே காத்ரோ உண்மையானது பற்றி பேசுகிறார், அதாவது நமது தவறுகளை பார்க்க வேண்டும், மேலும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

மகிழ்ச்சியான முயற்சி, முழுமை அல்ல

மகிழ்ச்சியான முயற்சி மற்றும் மூன்று வகையான சோம்பேறித்தனம் மற்றும் அவற்றின் மாற்று மருந்துகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

பொறுமை எப்படி இருக்கும்

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ, "போதிசத்துவர்களின் 27 நடைமுறைகளின்" 37வது வசனத்தில் பொறுமையை ஒப்பிடுகிறார்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

நெறிமுறைகள் என்றால் என்ன?

பிறருக்குத் தீங்கு விளைவிப்பது மற்றும் எண்ணங்கள் இரண்டையும் கைவிடும் நல்லொழுக்க சிந்தனை எப்படி நெறிமுறைகள் ஆகும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

கஞ்சத்தனம் குறைந்து பெருந்தன்மை பெருகும்

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ “போதிசத்துவர்களின் 25 நடைமுறைகள்” வசனம் 37ஐ விளக்குகிறார். அவள் பேசுகிறாள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

நம்மை எழுப்புவதே போதிசத்துவரின் பணி

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ “போதிசத்துவர்களின் 24 நடைமுறைகள்” வசனம் 37ஐ விளக்குகிறார். அவள் பேசுகிறாள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

விஷயங்கள் எவ்வாறு தோன்றும் என்பது பற்றிய தவறான கருத்து

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ "போதிசத்துவர்களின் 23 நடைமுறைகள்" வசனம் 37 ஐ விளக்குகிறார். வெறுமையை விளக்குகிறது மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்தின் போதனைகள். சங்கே காத்ரோ

வெறுமை: அனைத்தும் நம் மனதைப் பொறுத்தது

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ “போதிசத்துவர்களின் 22 நடைமுறைகள்” வசனம் 37ஐ விளக்குகிறார். வெறுமையைப் பற்றி கற்றுக்கொள்வது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்