సన్యాసి జీవితం

బౌద్ధ సన్యాసిగా జీవితంలోని ఆనందాలు మరియు సవాళ్ల గురించిన సమాచార ఖజానా.

సన్యాస జీవితంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2022

అవాస్తవ అంచనాలను వెలికితీస్తోంది

ధర్మ సాధన మరియు నిర్దేశిత జీవితానికి అంతరాయం కలిగించే అవాస్తవ అంచనాల గురించిన చర్చ.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2022

నేను తగినంత బాగున్నానా?

శ్రావస్తి అబ్బే యొక్క స్థాపక విలువలను ఉపయోగించి అసమర్థత యొక్క భావాలను ఎదుర్కోవచ్చు.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2022

ఆర్డినేషన్ సమీపిస్తోంది

ప్రోగ్రామ్ గురించి సమాచారం మరియు ఆర్డినేషన్ గురించి పరిగణించవలసిన ప్రశ్నలు.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని జీవితం

ధర్మంలో ఒక జీవితం

బౌద్ధ సన్యాసిని కావడానికి మరియు ఆశ్రమాన్ని స్థాపించడానికి ప్రయాణంతో కూడిన చర్చ,…

పోస్ట్ చూడండి
అబ్బే లైబ్రరీలోని శిక్షామానుల బృందం రౌండ్ టేబుల్ వద్ద వారి సూత్రాలను చదువుతోంది.
కమ్యూనిటీలో నివసిస్తున్నారు

సమాజంలో జీవించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

పూజ్యమైన చోడ్రాన్ ఒక సన్యాసితో పూర్తి సన్యాసం తీసుకోవడం అంటే ఏమిటి అనే దాని గురించి మాట్లాడాడు.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసి జీవితం

మా మొదటి మూడు ప్రాధాన్యతలు

అశాశ్వతం మరియు శూన్యతను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, మన బోధిచిత్త ప్రేరణ స్పష్టమవుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసి జీవితం

మాట్లాడటం సులభం

వినయంగా ఉండటం అంటే విభిన్న ఆలోచనా విధానాలను గౌరవించడం మరియు ప్రశంసించడం.

పోస్ట్ చూడండి