Budda Medycyny

Dowiedz się o Buddzie Medycyny, Buddzie uzdrawiania i medycyny, którego praktyki są również przydatne w chwili śmierci.

Wszystkie posty w Medycyna Budda

Tygodniowe odosobnienie Buddy Medycyny 2021

„List do przyjaciela”: recenzja wersetów 25-33

Komentarz do wersetów o doskonałości koncentracji i mądrości. Również wyjaśnienie wersetów o…

Zobacz post
Tygodniowe odosobnienie Buddy Medycyny 2021

Odosobnienie Buddy Medycyny: pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania dotyczące praktyki Buddy Medycyny i tematów praktyki Dharmy, w tym odrodzenia, mantr,…

Zobacz post
Tygodniowe odosobnienie Buddy Medycyny 2021

Niewzruszony Budda Medycyny postanawia 1-6

Pierwsza część wyjaśnienia niezachwianych postanowień Buddy Medycyny — rozstrzyga od 1 do 6. Również…

Zobacz post
Tygodniowe odosobnienie Buddy Medycyny 2021

„List do przyjaciela”: recenzja wersetu 40

Jak możemy kultywować cztery niezmierzone: miłość, współczucie, radość i spokój ducha oraz jak…

Zobacz post
Tygodniowe odosobnienie Buddy Medycyny 2021

Niewzruszony Budda Medycyny postanawia 7-12

Druga część wyjaśnienia: niezachwiane postanowienie Buddy Medycyny. Rozwiązuje od 7 do 12…

Zobacz post