Studium buddyjskich traktatów Podcast

Dostrój się do Apple Podcasts, Google Podcasts lub TuneIn Radio.

Wszystkie posty w studium buddyjskich traktatów Podcast

Studium buddyjskich traktatów Podcast

Rozdział 5: Wersety 459-460

Przegląd wcześniejszych podstaw bodhisattwy i nauczanie na temat 10. podstawy bodhisattwy.

Zobacz post
Studium buddyjskich traktatów Podcast

Rozdział 5: Wersety 453-458

Przegląd pierwszych sześciu podstaw bodhisattwy i nauczanie od siódmego do dziewiątego.

Zobacz post
Studium buddyjskich traktatów Podcast

Rozdział 5: Wersety 441-446

Przegląd czterech zestawów doskonałych cech rozwiniętych na ścieżce bodhisattwy oraz…

Zobacz post
Studium buddyjskich traktatów Podcast

Rozdział 5: Werset 440

Ogólny przegląd ścieżek i podstaw bodhisattwy oraz rodzajów równowagi medytacyjnej i kolejnych…

Zobacz post