టిబెటన్ (བོད་སྐད།)

འདིར་ སྒྲ་ སྒྲ་ སྒམ་ སྒམ་ དང་ གཟུགས་ མཐོང་ བརྙན་ པར་ གྱི་ གྱི་ གསུང་ཆོས་ དབྱིན་ བསྒྱུར་ རྣམས་ ཚུད་ ཚུད་ ཡོད་པ་ མ་ཟད་ བོད་ ཕྱག་ དཔེ་ ཡང་ ཡང་ ཡང་ ཡང་ ཡང་ ཡོད།

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

మూలకాలను బాధలకు కారణమని తిరస్కరించడం

శరీరం యొక్క మూలకాలను నొక్కి చెప్పే అభిప్రాయాలను తిరస్కరించడం దీనికి గణనీయమైన కారణం…

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

నాలుగు సత్యాలలోని పదహారు అంశాలు

నాలుగు సత్యాలలోని పదహారు అంశాలు పదహారు వక్రీకరించిన ఆలోచనలకు ఎలా విరుద్ధంగా ఉన్నాయి.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

పదహారు వక్రీకరించిన ఆలోచనలు

పదహారు వక్రీకరించిన ఆలోచనలను గుర్తించడంపై ప్రమాణవర్తిక విభాగం యొక్క వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి
సచెన్ కుంగా నింగ్పో యొక్క థాంకా చిత్రం.
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం నుబ్బా రిగ్జిన్ డ్రాక్

% །ནུབo

నుబ్బా రిగ్జిన్ డ్రాక్ (ద్విభాష-టిబెటన్/ఇంగ్లీష్) ద్వారా నాలుగు జోడింపుల నుండి విడిపోవడానికి సూచన

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

బుద్ధుడిని అధికారంగా నిరూపించే రివర్స్ సిస్టమ్

ప్రమాణవర్త్తికలోని 146వ శ్లోకం, బుద్ధుడిని ఒక అధికారంగా స్థాపించే ఫార్వర్డ్ మరియు రివర్స్ సిస్టమ్స్.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

రక్షకుడిగా బుద్ధుడు

బుద్ధుని రుజువుగా కరుణతో సహా ప్రమాణవర్తికలోని 145 మరియు 146 శ్లోకాలు...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

బుద్ధుడు సుగతుడు

ప్రమాణవర్తికలోని 139-145 శ్లోకాలు, బుద్ధుని విడిచిపెట్టే మూడు ప్రత్యేక లక్షణాలతో సహా...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

బుద్ధుడు గురువు

ప్రమాణవర్తికలోని 134-139 శ్లోకాలు, లోపాలు మరియు మంచి గురించి బుద్ధుని పూర్తి స్పష్టతతో సహా…

పోస్ట్ చూడండి