టిబెటన్ బౌద్ధమతం

టిబెటన్ వంశంలో బౌద్ధమతం యొక్క క్లాసిక్ బోధనలు; సమకాలీన ఆ బోధనలను తీసుకుంటుంది.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణం

ధ్యానంలో బౌద్ధ తర్కాన్ని వర్తింపజేయడం

అభ్యాసం చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్న పాశ్చాత్య విద్యార్థులకు బౌద్ధ ధ్యానం మరియు తర్కం ఎందుకు ముఖ్యమైనవి…

పోస్ట్ చూడండి
ధ్యానం

టిబెటన్ సంప్రదాయంలో ధ్యానం

టిబెటన్ బౌద్ధ సంప్రదాయంలో బోధించబడిన ధ్యానం యొక్క రకాలు మరియు ప్రయోజనాలు.

పోస్ట్ చూడండి
ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క లక్షణాలు

పెద్ద ప్రేమ

లామా థుబ్టెన్ యేషే యొక్క బోధనలను మరియు ప్రారంభ పాశ్చాత్య బౌద్ధ విద్యార్థుల పట్ల అతని దయను గుర్తుచేసుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని జీవితం

ధర్మంలో ఒక జీవితం

బౌద్ధ సన్యాసిని కావడానికి మరియు ఆశ్రమాన్ని స్థాపించడానికి ప్రయాణంతో కూడిన చర్చ,…

పోస్ట్ చూడండి
ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క లక్షణాలు

మా ఆధ్యాత్మిక గురువులకు వీడ్కోలు పలుకుతున్నాను

ఆధ్యాత్మిక గురువును ఎలా ఎంచుకోవాలి మరియు ఆధారపడాలి మరియు ఒక లక్షణాలను పెంపొందించుకోవాలి…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

మీ మనసు మార్చుకునే సమయం వచ్చింది

బౌద్ధమతం యొక్క సారాంశంగా మనస్సు పరివర్తన, నాలుగు అపరిమితమైనవి మరియు సానుకూలతను ఎలా పెంచుకోవాలి…

పోస్ట్ చూడండి
ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క లక్షణాలు

పెద్ద ప్రేమ

ఆమె ఆధ్యాత్మిక గురువు లామా థుబ్టెన్ యేషే బోధనలు మరియు ఆమె జీవితంపై వాటి ప్రభావంపై ప్రతిబింబాలు...

పోస్ట్ చూడండి