తంత్ర

వజ్రయాన అభ్యాసాన్ని వివరిస్తూ బుద్ధుడు బోధించిన గ్రంథాలు. ధ్యాన దేవతలతో గుర్తింపు ద్వారా పూర్తిగా మేల్కొన్న బుద్ధుడిగా మారడానికి ఒక సాధనం.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

కారణ స్వచ్చమైన కాంతి మనస్సు

మనస్సు యొక్క స్పష్టమైన మరియు జ్ఞాన స్వభావాన్ని మరియు సహజమైన స్పష్టమైన కాంతి మనస్సును వివరిస్తూ, కవర్ చేస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

ఏదీ తీసివేయబడదు

అంతరాయం లేని మార్గం విముక్తి మార్గానికి ఎలా దారితీస్తుందో వివరిస్తూ, బుద్ధ స్వభావాన్ని మార్చడం మరియు మూడవది...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

గురువుపై ఆధారపడటం

రిలయన్స్ యొక్క ప్రయోజనాలను మరియు దానికి సంబంధించి సరికాని రిలయన్స్ యొక్క లోపాలను వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

ఆధ్యాత్మిక గురువును ఎలా చూడాలి

విద్యార్థి యొక్క లక్షణాలను వివరించడం మరియు విశ్వాసం మరియు మూడు మార్గాలను ఎలా పెంపొందించుకోవాలో వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

బుద్ధి జీవులు ఇప్పటికే బుద్ధులుగా ఉన్నారా?

బుద్ధి జీవులు ఇప్పటికే బుద్ధులుగా ఉన్నారా మరియు తంత్రం ప్రకారం బుద్ధ స్వభావాన్ని కవర్ చేస్తున్నారా అని వివరిస్తూ,...

పోస్ట్ చూడండి
తంత్రానికి పరిచయం

తంత్రం మార్గంలో ఎలా సరిపోతుంది

ఇతర రూపాల నుండి తంత్రాన్ని ఏది వేరు చేస్తుంది? దీనికి సంబంధించిన బోధన మరియు ఇతర పరిచయ విషయాలను కవర్ చేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఆకుపచ్చ తార

దేవతా యోగం: నీవు తార

బౌద్ధ ఆచరణలో గ్రీన్ తారా ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ సరిపోతుందో ఒక అవలోకనం, దాని తర్వాత...

పోస్ట్ చూడండి