వెన్ ద చాక్లెట్ రన్స్ అవుట్ (2018)

ముగింపు నుండి పిత్ సలహాపై చిన్న చర్చలు చాక్లెట్ అయిపోయినప్పుడు లామా తుబ్టెన్ యేషే ద్వారా.

రూట్ టెక్స్ట్

చాక్లెట్ అయిపోయినప్పుడు నుండి అందుబాటులో ఉంది వివేకం ప్రచురణలు ఇక్కడ.

మీ ప్రేమ, జ్ఞానం మరియు సంపదను పంచుకోండి

అనుబంధం నుండి ప్రేమను వేరు చేయడం నేర్చుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత, తద్వారా మన ప్రేమను అన్ని ఇతర జీవులతో బహిరంగంగా పంచుకోవచ్చు.

పోస్ట్ చూడండి

వీలైనంత వరకు ఇతర జీవులకు సేవ చేయండి

ధర్మాన్ని ఆచరించడం మరియు సంరక్షించడం ద్వారా ఇతరులకు సేవ చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యత లేదా మనం వారికి సహాయం చేయగల మరే ఇతర మార్గం.

పోస్ట్ చూడండి

ఒకరితో ఒకరు సామరస్యంగా జీవించడం

ఇతరులతో మరియు మనతో మన అసమానతకు కారణాన్ని గుర్తించడం మరియు దానిని అధిగమించడానికి నిర్మాణాత్మకంగా పనిచేయడం.

పోస్ట్ చూడండి

శాంతికి ఉదాహరణగా నిలిచారు

మన స్వంత మనస్సులోని ముందస్తు భావనలు మనలను ఎలా శాంతించకుండా చేస్తాయి మరియు శాంతికి ఉదాహరణగా ఉండటానికి మన స్వంత మనస్సులను నియంత్రించడం నేర్చుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి

ప్రేమకు ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది

ప్రేమ మరియు అనుబంధం మధ్య వ్యత్యాసం మరియు అనుబంధం బోధిచిట్టా అభివృద్ధికి నిజమైన అవరోధంగా మారుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి

జ్ఞానానికి నిదర్శనం

కర్మ నియమాన్ని అర్థం చేసుకునే జ్ఞానాన్ని మరియు వాస్తవికత యొక్క అంతిమ స్వభావం యొక్క జ్ఞానాన్ని ఎలా ఉత్పత్తి చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి

మనసును సంతోషంగా ఉంచుకోండి

"మీ అభ్యాసంలో సంతోషంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి మరియు మీ జీవితంలో సంతృప్తి చెందండి" అనే కోట్‌ను ప్రతిబింబిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

సహేతుకంగా ఉండండి

మన అంచనాలలో మనం ఎలా సహేతుకంగా ఉండాలి మరియు కష్టాలు మనల్ని ఎలా బలపరుస్తాయి.

పోస్ట్ చూడండి

ఇది ఎప్పుడూ ఆలస్యం కాదు

నిరుత్సాహం యొక్క సోమరితనాన్ని నివారించడం మరియు మనం ఎంత వయస్సులో ఉన్నా తెలివిగా సాధన చేయడానికి మన సమయాన్ని ఉపయోగించడం.

పోస్ట్ చూడండి

మరణానికి భయపడవద్దు

మరణం పట్ల వివేకవంతమైన భయాన్ని పెంపొందించుకోవడం మరియు మన జీవితాన్ని ఉపయోగించుకునే మనస్సును పెంపొందించుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి

నేరుగా మరియు శుభ్రంగా స్పష్టంగా

పట్టింపు లేని విషయాలపై మన సమయాన్ని వృథా చేయకుండా ఉండటం మరియు మన దిశలో స్వచ్ఛంగా మరియు స్పష్టంగా ఉండే మనస్సును పెంపొందించుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి