డాక్టర్ జాన్ విల్లిస్ (2017)తో మార్గం యొక్క మూడు ప్రధాన అంశాలు

లామా సోంగ్‌ఖాపా యొక్క లామ్రిమ్ టెక్స్ట్, "మార్గం యొక్క మూడు ప్రధాన అంశాలు"పై డాక్టర్ జాన్ విల్లీస్ బోధనలు.

తంగ్కా కాన్ లా ఇమేజ్ డి లామా సోంగ్‌ఖాపా.

మార్గం యొక్క మూడు ప్రధాన అంశాలు

టిబెటన్ బౌద్ధమతం యొక్క గెలుగ్పా పాఠశాల స్థాపకుడు జె సోంగ్‌ఖాపా ద్వారా మేల్కొలుపు మార్గం యొక్క సారాంశంపై పద్యాలు, దాని రికార్డింగ్…

పోస్ట్ చూడండి

త్యజించడంతో మొదలవుతుంది

లామా త్సోంగ్‌ఖాపా యొక్క చిన్న లామ్రిమ్ టెక్స్ట్, "మార్గం యొక్క మూడు ప్రధాన అంశాలు"పై కోర్సును ప్రారంభించడం. మనం త్యజించడంతో ఎందుకు ప్రారంభించాలి.

పోస్ట్ చూడండి

లామా సోంగ్‌ఖాపా జీవితం

14వ శతాబ్దానికి చెందిన టిబెటన్ పండితుడు-యోగి లామా సోంగ్‌ఖాపా "ది త్రీ ప్రిన్సిపల్ యాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది పాత్" రచయిత జీవిత కథ.

పోస్ట్ చూడండి

ప్రేమ మరియు కరుణను గుర్తుచేసుకున్నారు

బాధలతో పనిచేయడం, అన్ని జీవులకు ప్రేమను విస్తరించడం మరియు ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు దయ గురించి చర్చ

పోస్ట్ చూడండి

ప్రాపంచిక చింతలను విడిచిపెట్టి, జ్ఞానాన్ని పొందడం

ఎనిమిది ప్రాపంచిక చింతలను విడిచిపెట్టి, ప్రామాణికమైన జీవితాలను గడపాలని పిలుపు.

పోస్ట్ చూడండి

బోధిసిట్టా మరియు కరుణ

కరుణ మరియు బోధిచిత్త యొక్క అర్థాన్ని అన్వేషించడం మరియు మన జీవన అనుభవంలో ఈ భావనలతో మనం ఎలా సంబంధం కలిగి ఉండగలము.

పోస్ట్ చూడండి

జీవిస్తున్న కరుణ

కోపం యొక్క ప్రభావం, కనికరంతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది మరియు అమెరికన్ సంస్కృతిలో జాత్యహంకారాన్ని పరిష్కరించాల్సిన అవసరం గురించి చర్చ.

పోస్ట్ చూడండి

జ్ఞానం: వాస్తవికతను అర్థం చేసుకోవడం

జ్ఞానాన్ని పరిశోధించడం, వాస్తవికత యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనల్ని దగ్గరగా తీసుకురావడానికి ఉపయోగించే వివిధ పోలికలను అన్వేషించడం.

పోస్ట్ చూడండి