గై న్యూలాండ్‌తో రెండు సత్యాలు (2010)

డా. గై న్యూలాండ్ వాస్తవికత యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వివిధ టిబెటన్ బౌద్ధ తత్వ శాస్త్రాలు సాంప్రదాయ మరియు అంతిమ సత్యాలను ఎలా వివరిస్తాయి.

రెండు సత్యాల పరిచయం

రెండు సత్యాల భావన మరియు బౌద్ధ బోధనలు మరియు ఆచరణలో దాని పాత్రకు పరిచయం.

పోస్ట్ చూడండి

రెండు సత్యాలు మరియు కర్మలు

రెండు సత్యాల సంబంధం మరియు కర్మను అర్థం చేసుకోవడానికి రెండు వేర్వేరు మార్గాలు.

పోస్ట్ చూడండి

రెండు సత్యాలు మరియు టిబెటన్ తత్వశాస్త్రం

సోంగ్‌ఖాపా యొక్క రెండు సత్యాల ప్రదర్శన టిబెటన్ బౌద్ధ తత్వాన్ని మార్చింది, ధర్మం కోసం ప్రయత్నించాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పింది.

పోస్ట్ చూడండి
అబ్బే ధ్యాన మందిరం వెలుపల వెనరబుల్ చోడ్రాన్‌తో మాట్లాడుతున్న గై న్యూలాండ్

రెండు సత్యాలు: సంప్రదాయ ఉనికి

అన్ని విషయాలు సంప్రదాయబద్ధంగా ఎలా ఉన్నాయి మరియు శూన్యత గురించి ఆలోచించడం ఎందుకు ముఖ్యం మరియు కేవలం భావనాత్మకంగా ధ్యానం చేయడం గురించి వివరణాత్మక చర్చలు.

పోస్ట్ చూడండి

రెండు సత్యాలు మరియు ఆధారపడి ఉత్పన్నమవుతాయి

సూత్రాలలో బుద్ధ స్వభావం, ఆధారపడిన ఆవిర్భావం మరియు శూన్యత యొక్క అనుకూలత మరియు రెండు సత్యాల సౌత్రాంతిక దృక్పథం.

పోస్ట్ చూడండి
గై న్యూలాండ్ బోధన.

నాలుగు పాఠశాలల్లో రెండు సత్యాలు

టిబెటన్ బౌద్ధమతం యొక్క నాలుగు వంశాలలోని సారూప్యతలు మరియు తేడాలు మరియు అవి ఎలా వచ్చాయి.

పోస్ట్ చూడండి
గై న్యూలాండ్ బోధన.

చిత్తమాత్ర వ్యవస్థలోని రెండు సత్యాలు

చిత్తమాత్ర వ్యవస్థలో (నాలుగు సిద్ధాంతాలలో ఒకటి) బోధించినట్లుగా, బాహ్య ప్రపంచం లేదని అభిప్రాయాన్ని అన్వేషించడం.

పోస్ట్ చూడండి

రెండు సత్యాలు: స్వాతంత్రిక దృక్పథం

భావవివేకం యొక్క రంగస్థల చిత్రణ స్వాతంత్రిక మధ్యమక లేదా మిడిల్ వే స్వయంప్రతిపత్తి వ్యవస్థ యొక్క అభిప్రాయాలను వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

రెండు సత్యాలు: ముగింపు

సోంగ్‌ఖాపా మరియు భావవివేకాల మధ్య చర్చ మరియు చంద్రకీర్తికి సోంగ్‌ఖాపా యొక్క వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి