మనస్సు మరియు అవగాహన (2012-13)

గెషే జంపెల్ సాంఫెల్ ద్వారా "ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ అవేర్‌నెస్"పై బోధనలు.

యోగిక ప్రత్యక్ష గ్రహీత

విషయాలు ఎలా ఉన్నాయి మరియు అవి ఎలా కనిపిస్తాయో చూడటానికి ధ్యానంతో పాటు అధ్యయనం, తర్కం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి

నకిలీ ప్రత్యక్ష గ్రహీత మరియు అనుమితి జ్ఞానం...

వివిధ రకాల సంభావిత స్పృహ యొక్క సారాంశం మరియు ఇన్ఫరెన్షియల్ కాగ్నిజర్‌కు పరిచయం.

పోస్ట్ చూడండి

ఇన్ఫెరెన్షియల్ కాగ్నిజర్స్ మరియు అస్పష్టమైన దృగ్విషయాలు

మన సంభావిత మనస్సు చేసే రోజువారీ అంచనాలను పరిశీలించడానికి సిలాజిజమ్‌లను ఎలా అన్వయించాలి.

పోస్ట్ చూడండి

తదుపరి జ్ఞానులు

మొదటి క్షణం తర్వాత స్పృహ రకాలు మరియు ఇవి ఎలా ఉత్పన్నమవుతాయి అనే సారాంశం.

పోస్ట్ చూడండి

సంభావిత మనస్సు మరియు అవసరాలను పరిశీలించడం

నిజమైన భావాలు లేదా అవసరాలకు వ్యతిరేకంగా సంభావిత ఆలోచనలను వేరు చేయడానికి మరియు నివారణ లేదా విరుగుడును ఎలా గుర్తించాలో మన మనస్సుతో పని చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి

సరైన అంచనా

ప్రత్యక్ష అనుభవం లేదా అనుమానం లేకుండా ముగించే స్పృహ రకంపై బోధనలు.

పోస్ట్ చూడండి

అజాగ్రత్త గ్రహించేవారు

కనిపించే వస్తువులను నిర్ధారించని స్పృహ రకం మరియు మనం ఎలా ఖాళీ అవుతాము అనేదానిపై బోధనలు.

పోస్ట్ చూడండి

సందేహం

సందేహాన్ని రేకెత్తించే మనస్సు యొక్క స్పృహపై బోధనలు.

పోస్ట్ చూడండి

తప్పు స్పృహ

మార్గంలో పురోగతి సాధించడానికి నిజమైన ఉనికిని గ్రహించడాన్ని తొలగించడానికి వినడం, ఆలోచించడం మరియు ధ్యానం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయులైన తార్ప 1వ వార్షిక సన్ & మూన్ మెరిట్ పతకాన్ని అందుకున్నందుకు సంతోషంగా నవ్వుతున్నారు.

క్విజ్: ఏడు రకాల కాగ్నిజర్లు

ఏడు రకాల కాగ్నిజర్‌లకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలను కవర్ చేసే ప్రశ్నలు.

పోస్ట్ చూడండి

క్విజ్ సమీక్ష: ఏడు రకాల కాగ్నిజర్‌లు, పార్ట్ 1

ఏడు రకాల జ్ఞానులు మరియు ప్రత్యక్ష గ్రహీతల స్థూలదృష్టికి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు.

పోస్ట్ చూడండి