మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు (1995-96)

సీటెల్‌లోని ధర్మ ఫ్రెండ్‌షిప్ ఫౌండేషన్‌లో బౌద్ధ మనస్తత్వశాస్త్రంపై బోధనలు.

ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.

భావాలు

దానితో అనుబంధించబడిన భావాల కంటే అనుభవం యొక్క అనుభూతులపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.

ప్రశంసలు మరియు బుద్ధిపూర్వకత

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ అంటే ఏమిటి మరియు అది అధ్యయనం, ధ్యానం మరియు నైతిక క్రమశిక్షణలో ఎలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.

ఏకాగ్రత మరియు జ్ఞానం

ధ్యాన స్థిరీకరణ మరియు జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మానసిక కారకాలు మరియు లామ్రిమ్‌తో పరస్పర సంబంధం.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.

నాన్-అటాచ్మెంట్

సమతౌల్య మార్గంలో ప్రపంచంతో సంబంధం కలిగి ఉండటానికి అటాచ్‌మెంట్‌ను పెంపొందించడం.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.

ద్వేషం మరియు అయోమయం లేనిది

సహనం మరియు ప్రేమను పెంపొందించుకోవడానికి ఓపెన్ మైండెడ్‌గా ఎలా ఉండాలి. పదును పెంపొందించడానికి బోధనల గురించి ఆలోచించడం మరియు వాటిని వర్తింపజేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.

సంతోషకరమైన ప్రయత్నం మరియు దయ

ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి సోమరితనాన్ని అధిగమించడం. ధ్యాన స్థిరీకరణను బలోపేతం చేయడానికి మానసిక వశ్యతను పెంపొందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి