మంచి కర్మ (2021–ప్రస్తుతం)

మంచి కర్మ ఆధారంగా వార్షిక మెమోరియల్ డే వీకెండ్ రిట్రీట్ సందర్భంగా కొనసాగుతున్న బోధనలు: సంతోషానికి కారణాలను ఎలా సృష్టించాలి మరియు బాధలకు కారణాలను నివారించడం ఎలా

మంచి కర్మ: సంతోషం మరియు బాధలకు కారణాలు

కర్మ ఎలా బూమరాంగ్ లాగా ఉంటుందో, మనం చేసే ఏ చర్యలు అయినా తిరిగి మనపై అదే ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.

పోస్ట్ చూడండి

మంచి కర్మ: ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలు

ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలను ఎలా అణచివేయడం అనేది ఆధ్యాత్మిక లేదా ధర్మ జీవితాన్ని గడపడానికి మొదటి మెట్టు.

పోస్ట్ చూడండి

మంచి కర్మ: కర్మ మరియు దాని ప్రభావాలు

కర్మ యొక్క అర్థం, దాని నాలుగు సూత్రాలు, మూడు శాఖలు మరియు మూడు రకాల ఫలితాలు. కర్మను అర్థం చేసుకోవడం మన అనుభవాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి

మంచి కర్మ: బుద్ధ స్వభావం

రెండు రకాల బుద్ధ స్వభావం మార్పు మరియు మేల్కొలుపుకు ఎలా ఆధారం. నెమళ్లు మరియు బోధిసత్వాల సారూప్యతపై ప్రారంభ పద్యాలు.

పోస్ట్ చూడండి

మంచి కర్మ: బోధిసత్వుని ధైర్యం

బోధిసత్త్వుల వీరత్వం మరియు ప్రపంచాన్ని బోధిసత్వాలు చేసే విధంగా చూసేందుకు మనస్సును క్రమంగా ఎలా తీర్చిదిద్దాలి.

పోస్ట్ చూడండి

మంచి కర్మ: మనం స్వార్థపరులం కాదు

మనం ఇతరులకు ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా మనకు చేసిన హానిని శుద్ధి చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి

మంచి కర్మ: నమ్మక ద్రోహంతో వ్యవహరించడం

అటాచ్‌మెంట్‌తో ఎలా పని చేయాలి మరియు ఇతరుల నుండి వచ్చే హానిని కరుణతో ఎలా స్పందించాలి.

పోస్ట్ చూడండి

మంచి కర్మ: కర్మ యొక్క నాలుగు లక్షణాలు

కర్మ యొక్క లక్షణాలు మరియు మానసిక బాధలను ఎలా అధిగమించాలి అనే దాని గురించి మరింత.

పోస్ట్ చూడండి