స్నేహం మరియు సంఘం (న్యూయార్క్ 2007)

న్యూయార్క్‌లోని రైన్‌బ్యాక్‌లోని ఒమేగా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో బోధనలు.

శ్రావస్తి అబ్బేలో సేవను అందజేసేటప్పుడు ఇద్దరు మహిళలు ఒకరికొకరు అధిక ఐదు ఇస్తారు.

సంఘంలోని ఇతరులకు సంబంధించినది

మన మనస్సు ఎలా పని చేస్తుందో మరియు ఇతరులతో సంభాషించడానికి మంచి లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడం యొక్క సారాంశం.

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో సేవను అందజేసేటప్పుడు ఇద్దరు మహిళలు ఒకరికొకరు అధిక ఐదు ఇస్తారు.

అనుబంధం మరియు దాని ప్రభావాలు

అటాచ్మెంట్ మరియు అటాచ్మెంట్ vs ప్రేమ మధ్య వ్యత్యాసం యొక్క ప్రమాదాలపై బోధనలు.

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో సేవను అందజేసేటప్పుడు ఇద్దరు మహిళలు ఒకరికొకరు అధిక ఐదు ఇస్తారు.

స్నేహితుడి లక్షణాలు

నిజమైన స్నేహితులు మరియు తప్పుడు స్నేహితుల లక్షణాలు, దీన్ని ఉపయోగించి మన స్నేహితులను గుర్తించడమే కాకుండా మన స్వంత చర్యలను కూడా స్నేహితునిగా గుర్తించవచ్చు.

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో సేవను అందజేసేటప్పుడు ఇద్దరు మహిళలు ఒకరికొకరు అధిక ఐదు ఇస్తారు.

సమభావాన్ని పెంపొందించడం

అనుబంధానికి బదులుగా ప్రేమపూర్వక దయ మరియు సమానత్వం ఆధారంగా ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాలను పెంపొందించుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి