బౌద్ధ అభ్యాసాల పునాది (2018-20)

ది లైబ్రరీ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ కంపాషన్ యొక్క రెండవ సంపుటంలో అతని పవిత్రత దలైలామాతో కలిసి, బౌద్ధ గ్రహణ సిద్ధాంతాలు మరియు బౌద్ధ మార్గం యొక్క పునాది దశలపై బోధనలు.

అశాశ్వతం మరియు మరణం గురించి అవగాహనతో జీవించడం

నాలుగు "ముద్రలు"లో మూడు, ఒక గ్రంథం లేదా వచనాన్ని ఎలా గుర్తించాలో గుర్తులు బౌద్ధ వీక్షణలో ఉన్నాయి.

పోస్ట్ చూడండి

మోక్షం నిజమైన శాంతి

నాల్గవ ముద్ర, మోక్షం నిజమైన శాంతి, మరియు నాలుగు ముద్రల క్రమం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు అవి నాలుగుతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి…

పోస్ట్ చూడండి

రెండు సత్యాలు మరియు మోసం లేని జ్ఞానం

రెండు సత్యాలు, అంతిమ మరియు కప్పబడిన సత్యాలు మరియు చంద్రకీర్తి ప్రకారం నాలుగు రకాల విశ్వసనీయ జ్ఞానులు.

పోస్ట్ చూడండి

అవగాహన రకాలు

సౌతంత్రిక సిద్ధాంత పాఠశాల ప్రకారం ఏడు రకాల అవగాహన, మరియు ప్రసంగిక సిద్ధాంత పాఠశాల ప్రకారం నాలుగు రకాల విశ్వసనీయ జ్ఞానులు.

పోస్ట్ చూడండి

విశ్వసనీయ జ్ఞానులు మరియు సిలోజిజమ్‌లు

అవగాహన రకాలు, ప్రత్యక్ష మరియు అనుమితి విశ్వసనీయమైన కాగ్నిజర్‌లు మరియు సిలాజిజమ్‌లను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి

ఉదాహరణ మరియు ఆథరి ఆధారంగా నమ్మదగిన కాగ్నిజర్‌లు...

తప్పుడు స్పృహలు మరియు మన భావోద్వేగ జీవితం మరియు ఉదాహరణ మరియు అధికారం ఆధారంగా నమ్మదగిన జ్ఞానుల మధ్య సంబంధం.

పోస్ట్ చూడండి

మూడు రెట్లు విశ్లేషణ

అధీకృత సాక్ష్యం ఆధారంగా విశ్వసనీయమైన జ్ఞానులు, మరియు ఒక గ్రంథం చెల్లుబాటు అయ్యేదో కాదో నిర్ధారించడానికి మూడు రెట్లు విశ్లేషణను ఎలా చేపట్టాలి.

పోస్ట్ చూడండి

సరైన కారణాలు మరియు నమ్మదగిన జ్ఞానులు

మూడు రకాల సందేహాలు, నమ్మకమైన జ్ఞానుల గురించిన ప్రసంగిక దృక్పథం మరియు మనకు సరైన కారణం మరియు నమ్మదగిన జ్ఞాని ఉన్నప్పుడు ఎలా తెలుసుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి

విశ్వసనీయ జ్ఞానులు మరియు ధ్యానం

మన ఆలోచనా విధానాలు మరియు కాగ్నిజర్‌ల రకాల మధ్య సంబంధం మరియు అనుమితి నమ్మదగిన కాగ్నిజర్‌లు ధ్యానానికి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.

పోస్ట్ చూడండి

దృగ్విషయాల వర్గీకరణ

ధ్యానం మరియు సిలోజిజమ్‌ల గురించి చర్చ, మరియు బౌద్ధ దృగ్విషయాల వర్గీకరణను వివరించే అధ్యాయం 3 ప్రారంభమవుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి

శరీరం మరియు మనస్సు

శరీరం మరియు మనస్సును రూపొందించే వివిధ అంశాలు: పన్నెండు మూలాలు మరియు పద్దెనిమిది భాగాలు మరియు ఐదు సర్వవ్యాప్త మానసిక కారకాలు.

పోస్ట్ చూడండి