శ్రావస్తి అబ్బే కీర్తనలు

రోజంతా చేసిన కీర్తనలు మరియు శ్రావస్తి అబ్బే సన్యాసుల సంఘం రికార్డ్ చేసిన అధికారిక అభ్యాస సెషన్‌లలో భాగంగా. జపించేటప్పుడు చేయవలసిన విజువలైజేషన్లు మరియు ఆలోచనల వివరణలు కూడా ఉన్నాయి.

నేపథ్యంలో పౌర్ణమిని ప్రార్థిస్తూ చెట్టు పక్కన కూర్చున్న ఒక చిన్న సన్యాసి విగ్రహం.

"అమితాభ బుద్ధుడికి స్తోత్రం" శ్లోకం

శ్రావస్తి అబ్బేలో అభ్యసించే అమితాభ బుద్ధుని స్తుతించే టెక్స్ట్ మరియు ఆడియో రికార్డింగ్‌లు.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక యువతి చాలా కష్టపడి ప్రార్థిస్తోంది

"ఆశ్రయం మరియు అంకితం" శ్లోకం

శ్రావస్తి అబ్బేలో చేసే శరణాగతి మరియు సమర్పణ అభ్యాసం యొక్క టెక్స్ట్ మరియు ఆడియో రికార్డింగ్.

పోస్ట్ చూడండి
బుడగ లోపల పారదర్శక బుద్ధుడి చిత్రం. చంద్రుడు మరియు పర్వతాన్ని చూపుతున్న నేపథ్యం.

“ఫండమెంటల్ టీచర్” శ్లోకం మరియు కామ్...

శ్రావస్తి అబ్బేలో చేసే బుద్ధునికి నివాళులు అర్పించడం మరియు నమస్కరించడం యొక్క వివరణ మరియు రికార్డింగ్.

పోస్ట్ చూడండి
అమితాభ బుద్ధుడు మరియు బోధిసత్వ చాలా మంది ఒక వృద్ధుడిని స్వచ్ఛమైన భూమికి తీసుకురావడానికి వస్తున్నారు.

"నమో అమితాభా" కీర్తన మరియు వ్యాఖ్యానం

శ్రావస్తి అబ్బేలో చేసే నమో అమితాభా అభ్యాసం యొక్క అర్థం మరియు ప్రయోజనం యొక్క వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి

శాక్యముని బుద్ధ సాధనకు నివాళి

శాక్యముని బుద్ధునికి నివాళులర్పించే అభ్యాసం చేసేటప్పుడు ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి

అమితాభ బుద్ధ అభ్యాసం గురించి మరింత

అమితాభకు ప్రార్థనలు మనస్సును ఎలా ప్రకాశవంతం చేయగలవు మరియు అమితాభా యొక్క స్వచ్ఛమైన భూమిని ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి, బోధిచిట్టా ప్రేరణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని.

పోస్ట్ చూడండి

ఆశ్రయం మరియు అంకితభావం సాధన

త్రివిధ రత్నాన్ని ఆశ్రయించడం కోసం ప్రతి స్తోత్రం యొక్క వివరణ. ఇది శ్రావస్తిలో చేసే సాయంత్రం పఠనంలో భాగం…

పోస్ట్ చూడండి