బోధిసత్వ కార్యాలలో నిమగ్నమై (2020–ప్రస్తుతం)

శాంతిదేవునిపై బోధనలు బోధిసత్వుని కార్యాలలో నిమగ్నమై. పసిఫిక్ కాలమానం ప్రకారం గురువారం ఉదయం 9 గంటలకు శ్రావస్తి అబ్బే నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడింది.

రూట్ టెక్స్ట్

బోధిసత్వుని జీవన విధానానికి మార్గదర్శి స్టీఫెన్ బాట్చెలర్ ద్వారా అనువదించబడింది మరియు లైబ్రరీ ఆఫ్ టిబెటన్ వర్క్స్ అండ్ ఆర్కైవ్స్ ద్వారా ప్రచురించబడింది Google Playలో ఈబుక్ ఇక్కడ.

పరిచయం మరియు నివాళి

వచనం యొక్క స్థూలదృష్టిని ఇవ్వడం మరియు త్రివిధ రత్నానికి శాంతిదేవుని నివాళిపై పద్యాన్ని కవర్ చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి

విలువైన మానవ జీవితం యొక్క స్వేచ్ఛలు మరియు అదృష్టాలు

1.1c-1.4 వచనాన్ని వ్రాయడానికి శాంతిదేవ యొక్క ఉద్దేశ్యం మరియు విలువైన మానవ జీవితం అందించే ఎనిమిది స్వేచ్ఛలు మరియు పది అదృష్టాలను కవర్ చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి

బోధిచిట్ట ఎందుకు అంత శక్తివంతమైనది

అమూల్యమైన మానవ జీవితం యొక్క పది అదృష్టాలపై బోధించడం పూర్తి చేయడం మరియు బోధిచిత్త ఎందుకు శక్తివంతమైనదో వివరించడం (1.4-1.7 శ్లోకాలు).

పోస్ట్ చూడండి

బోధిచిట్టా యొక్క ప్రయోజనాలు

ఈ ప్రయోజనాలను వివరించే వివిధ సారూప్యతలను కవర్ చేస్తూ, సమదృష్టిపై ధ్యానం చేయడం మరియు బోధిచిత్త ప్రయోజనాలను వివరించడం (1.8 - 1.14 శ్లోకాలు)

పోస్ట్ చూడండి

బోధిసత్వ నైతిక నియమావళి

15-23 శ్లోకాలకు వ్యాఖ్యానం ఇవ్వడం, బోధిచిట్టను అవమానించకుండా ఉంచే 8 మార్గదర్శకాలను వివరిస్తూ మరియు బోధిచిట్టను ఆశించడం మరియు ఆకట్టుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై బోధించడం

పోస్ట్ చూడండి

బోధిచిత్తా యొక్క విశేషాలు

1.24-1.33 శ్లోకాలపై ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వడం మరియు బోధిచిత్తను రూపొందించడం ద్వారా వచ్చే విస్తారమైన మెరిట్‌లపై బోధించడం.

పోస్ట్ చూడండి

సహజ పదార్థాలను అందిస్తోంది

అధ్యాయం 2 ప్రారంభం "ప్రతికూలతలను శుద్ధి చేయడం" ప్రకృతిలో లభించే వస్తువులతో బుద్ధులు మరియు బోధిసత్వాలకు అర్పణలు చేయడంపై శ్లోకాలతో (1.34-2.6 శ్లోకాలు)

పోస్ట్ చూడండి

బుద్ధులకు ఇంద్రియ నైవేద్యాలు చేయడం

బుద్ధులు మరియు బోధిసత్వాల కోసం మానసికంగా ఉద్భవించిన సమర్పణల గురించి 2.7-2.21 శ్లోకాలను కవర్ చేయడం, ఇంద్రియాలను ఆహ్లాదపరిచే సాధారణ మరియు సాటిలేని సమర్పణలతో సహా

పోస్ట్ చూడండి

వివిధ రకాల ఆశ్రయం

వివిధ రకాల శరణాలయంపై బోధించడం - కారణ మరియు ఫలితం, మరియు అంతిమ మరియు తాత్కాలిక (పద్యాలు 2.21-2.26)

పోస్ట్ చూడండి

క్షమాపణకు అడ్డంకులను తొలగించడం

ఇతరులను క్షమించడం మరియు మన హానికరమైన చర్యలకు బాధ్యత వహించే మార్గంలో ఏమి జరుగుతుందో చర్చించడం

పోస్ట్ చూడండి

మరణం గురించి ప్రతిబింబించడం ద్వారా ప్రతికూలత గురించి పశ్చాత్తాపం

32-41 శ్లోకాలకు వ్యాఖ్యానం ఇవ్వడం, మరణం గురించి ఎలా ప్రతిబింబించడం అనేది జీవితంలో ముఖ్యమైనది ఏమిటో స్పష్టం చేయడంలో సహాయపడుతుంది మరియు ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి మనల్ని ప్రేరేపించగలదు

పోస్ట్ చూడండి