చెన్రెజిగ్ సాధనా టీచింగ్స్ (2009)

2009లో శ్రావస్తి అబ్బే వద్ద చెన్‌రిజిగ్ రిట్రీట్‌లో చెన్‌రిజిగ్ అభ్యాసంపై బోధనలు.

వెయ్యి ఆయుధాలు కలిగిన చెన్రెజిగ్

1000-సాయుధ చెన్రెజిగ్ దేవత సాధనతో మార్గదర్శకత్వంతో ...

గైడెడ్ మెడిటేషన్ రికార్డింగ్‌తో 1000-సాయుధ చెన్రెజిగ్ సాధన సాధన.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు-సాయుధ చెన్రెజిగ్ అప్లిక్ యొక్క థాంగ్కా.

విషయాలు ఆధారపడి ఉంటాయి

స్వీయ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మరియు మన వైఖరులు ఎలా దృఢమైనవి కావు అనేదానిపై బోధనలు.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు-సాయుధ చెన్రెజిగ్ అప్లిక్ యొక్క థాంగ్కా.

దయను అభివృద్ధి చేసే పద్ధతులు

ఇతరుల పట్ల దయను పెంపొందించడంలో మాకు సహాయపడే రెండు పద్ధతులు; ఆధారిత కారకంగా సమానత్వం.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు-సాయుధ చెన్రెజిగ్ అప్లిక్ యొక్క థాంగ్కా.

ప్రేమ మరియు కరుణను అభివృద్ధి చేయడం

బాధాకరమైన భావోద్వేగాలు మళ్లీ తలెత్తకుండా మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు సమతుల్యతను ఎలా కాపాడుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు-సాయుధ చెన్రెజిగ్ అప్లిక్ యొక్క థాంగ్కా.

సమానత్వం మరియు ప్రేమపూర్వక దయ

విభిన్న నేపథ్యాల వారికి ఓపెన్ మైండెడ్‌గా ఉండటం ద్వారా మన అలవాటైన బాధలను అధిగమించడానికి మార్గదర్శకత్వం.

పోస్ట్ చూడండి