మేల్కొలుపు కోసం ఆహారం (2016)

చైనీస్ బౌద్ధ సంప్రదాయం నుండి భోజనానికి ముందు ఐదు ఆలోచనలపై వ్యాఖ్యానం మరియు శ్రావస్తి అబ్బేలో ప్రతిరోజూ చదవబడే ఇతర భోజన సంబంధిత ప్రార్థనలు.

ఆహారాన్ని అందిస్తూ చేతులు పైకెత్తుతున్న స్త్రీ విగ్రహం

భోజనానికి ముందు శ్లోకాలు

భోజనానికి ముందు పాజ్ చేయడం మరియు మనకు ఆహారాన్ని అందించే వారి దయ గురించి ప్రతిబింబించడం కృతజ్ఞతా భావాన్ని సృష్టించడానికి మరియు కోరుకునేలా చేయడంలో మాకు సహాయపడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఆహారాన్ని అందిస్తూ చేతులు పైకెత్తుతున్న స్త్రీ విగ్రహం

భోజనం తర్వాత పద్యాలు

సమస్త ప్రాణులు సుఖసంతోషాలతో, బాధలు లేకుండా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ మన అన్నదానం కోసం పుణ్యాన్ని అంకితం చేస్తున్నాము.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.

తినడానికి మా ప్రేరణ

తినడం గురించి బౌద్ధ దృక్కోణాలపై "అవేకనింగ్ కోసం ఆహారం" అనే కొత్త చర్చలు.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.

కృతజ్ఞతతో తినడం

చైనీస్ బౌద్ధ సంప్రదాయం నుండి భోజనానికి ముందు ఐదు ఆలోచనలలో మొదటి రెండింటిపై వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.

బుద్ధిగా తినడం

తినడం అర్ధవంతమైన కార్యకలాపంగా మార్చడానికి ఐదు మార్గాలపై వ్యాఖ్యానం యొక్క కొనసాగింపు.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.

మూడు ఆభరణాలకు నివాళి

టిబెటన్ బౌద్ధ సంప్రదాయంలో ఆహార సమర్పణలో చేసిన నివాళుల శ్లోకాల వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.

మా ఆహారాన్ని అందిస్తోంది

మూడు ఆభరణాలకు ఆహారాన్ని అందించడానికి శ్లోకాలపై నిరంతర వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.

సమర్పణ పద్యాలు

ట్రిపుల్ జెమ్ నుండి ఎప్పటికీ విడిపోకుండా ఉండటానికి అంకితం చేయడం ఎందుకు ముఖ్యం, మరియు తినేటప్పుడు కలిగి ఉండవలసిన సరైన వైఖరిని సమీక్షించండి.

పోస్ట్ చూడండి

శరీరం, మనస్సు మరియు ప్రపంచాన్ని స్వస్థపరచడం

ఆహార నిపుణుడు బాబ్ విల్సన్ ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేయడం వల్ల అతని శరీరం మరియు మనస్సు ఎలా నయం అయ్యాయో, ఇతరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు ఎలా సహాయపడుతుందో పంచుకున్నారు.

పోస్ట్ చూడండి

మన అంతరంగ సౌందర్యాన్ని గుర్తించడం

అబ్బే వాలంటీర్ హీథర్ డచ్చెర్ తన తినే రుగ్మతను అధిగమించడానికి మరియు ఆమె అంతర్గత సామర్థ్యాన్ని విశ్వసించడానికి ధర్మాన్ని కలుసుకోవడం ఎలా సహాయపడిందో పంచుకుంది.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.

భోజనం తర్వాత పద్యాలు

అన్ని జీవులకు భోజనం మరియు సమర్పణ ప్రార్థనల తర్వాత చేసే మంత్రాల వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి