వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్‌తో ఆర్యదేవ యొక్క 400 చరణాలు (2013-15)

ఆర్యదేవునిపై గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్ వ్యాఖ్యానం మధ్య మార్గంలో నాలుగు వందల చరణాలు గెషే యేషే తాబ్ఖే బోధనల కోసం సిద్ధం.

రూట్ టెక్స్ట్

మధ్య మార్గంలో ఆర్యదేవుని నాలుగు వందల చరణాలు నుండి అందుబాటులో ఉంది శంభాల ప్రచురణలు ఇక్కడ.

అధ్యాయం 1: శాశ్వతత్వంపై నమ్మకాన్ని వదులుకోవడం

ఆర్యదేవ రచించిన "మధ్య మార్గంలో 400 చరణాలు" అనే వచనానికి పరిచయం, శ్రావస్తి అబ్బేలో వారపు గురువారం రాత్రి బోధనల అధ్యయన గ్రంథం.

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 1-10

మరణం గురించి ఆలోచించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, మరణం గురించి జ్ఞానంతో ఎలా ఆలోచించాలి మరియు శాశ్వతత్వం గురించిన అపోహలను తిరస్కరించడం.

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయం 1 యొక్క సమీక్ష: మరణాన్ని గుర్తుంచుకోవడం

మరణంపై ధ్యానాలు. మరణాన్ని స్మరించుకోవడం మనకు సాధన చేయడానికి ఎలా ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 11-24

మరణ సమయంలో ధర్మాన్ని ఆచరించడం ఎంత గొప్ప ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తుంది, మనం ప్రేమించే వారితో మరియు మనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని సడలిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయాలు 1-2: శ్లోకాలు 25-34

శరీరాన్ని ఆనందానికి మూలంగా తప్పుగా భావించడం ఎలా దుఃఖానికి దారి తీస్తుంది మరియు శరీరాన్ని బాధకు మూలంగా చూడడం ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయం 2: ఆనందంపై నమ్మకాన్ని వదులుకోవడం

చక్రీయ ఉనికి యొక్క ఆనందాల యొక్క అసంతృప్త స్వభావం మరియు అవి నిజమైన, శాశ్వత ఆనందాన్ని ఎలా తీసుకురాలేవు.

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయాలు 2-3: శ్లోకాలు 45-52

సంసారంలో ఆనందంగా ఎలా చూడబడుతుందో అది ఒక చిన్న అసౌకర్యానికి బదులుగా ఎక్కువ అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది మరియు అన్ని ఆనందాలు అశాశ్వతమైనవి.

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయం 3: పరిశుభ్రతపై నమ్మకాన్ని వదులుకోవడం

ఇంద్రియ కోరికల వల్ల కలిగే ఇబ్బందులను గుర్తించడం మరియు దానిలోని మంచి లక్షణాలను అతిశయోక్తి చేయకుండా దాని కోసం దాని కోసం చూడటం.

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయం 3: శ్లోకాలు 64-72

శరీరం యొక్క దుర్వాసన మరియు శరీరాన్ని కేవలం మురికి మరియు మలినాలతో కూడిన సంచిగా భావించడానికి ఎందుకు ప్రతిఘటన ఉంది అని పరిశీలించడం.

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయాలు 3-4: శ్లోకాలు 73-77

శరీరాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దే మన ప్రయత్నాలు దానిని కోరికకు తగిన వస్తువుగా చేయడంలో ఎలా విఫలమవుతాయి మరియు అంతర్గత ఆనందాన్ని పెంపొందించుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయం 4: అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టడం

అహంకారం వ్యక్తిగత మరియు ప్రపంచ స్థాయిలలో ఎలా వినాశనం కలిగిస్తుంది మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం కోసం మనం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవచ్చో పరిశీలించండి.

పోస్ట్ చూడండి

అధ్యాయం 4: శ్లోకాలు 85-92

ఈ శ్లోకాలను ప్రస్తుత సంఘటనలకు సంబంధించి, అధికారంలో ఉన్నవారు గర్వపడటం ఎందుకు సరికాదనే కారణాలను పరిశీలిస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి