యాన్ ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్ (2017-ప్రస్తుతం)

ఆధారంగా కొనసాగుతున్న బోధనలు ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్ ఏప్రిల్ 2017 నుండి శ్రావస్తి అబ్బే యొక్క మాసపత్రిక షేరింగ్ ది ధర్మా డేలో అందించబడింది. క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ రస్సెల్ కోల్ట్స్‌తో కలిసి రాశారు.

“ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్”: ముందుమాట...

దలైలామా హిస్ హోలీనెస్ అనే పుస్తకానికి ముందుమాటలో మానవాళికి కరుణ ఎందుకు చాలా ముఖ్యమైనదో వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

“ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్”: ముందుమాట...

కరుణపై పాశ్చాత్య మానసిక దృక్పథం మరియు అది బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణంతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉందో పరిశీలించండి.

పోస్ట్ చూడండి

“ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్”: పరిచయం

మనం దయతో కూడిన దృక్పథాన్ని తీసుకున్నప్పుడు, మన గురించి మరియు ప్రపంచంలోని ఇతరుల గురించి శ్రద్ధ వహించడానికి మనం బాగా సిద్ధంగా ఉంటాము.

పోస్ట్ చూడండి

మా ప్రేరణను సెట్ చేస్తోంది

మనం చర్య తీసుకునే ముందు దయతో కూడిన ప్రేరణను పెంపొందించడం పాజ్ చేయడం మన మానసిక స్థితిని మారుస్తుంది, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మాకు సహాయపడుతుంది మరియు మన జీవితాలను మెరుగుపరుస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి

మనకు కరుణ ఎందుకు అవసరం

మానవ కష్టాలను ఎదుర్కొనేందుకు, కరుణ మాత్రమే అర్ధవంతమైన ప్రతిస్పందన. ఇది చుట్టుపక్కల ఇతరులను తాకడం మరియు ప్రభావితం చేసే అలల ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది…

పోస్ట్ చూడండి

కరుణ మరియు పరస్పర ఆధారపడటం

మనం విడదీయరాని విధంగా పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉన్నామని చూసినప్పుడు, ఇతరుల పట్ల శ్రద్ధ వహించడం గతంలో కంటే చాలా కీలకమైనదని మనం చూస్తాము.

పోస్ట్ చూడండి

అసలైన కరుణ

కరుణ అనేది అభ్యాసం ద్వారా ఉద్దేశపూర్వకంగా పెంపొందించగల అంతర్గత వైఖరి. రోజువారీ పరిస్థితుల్లో కరుణను తీసుకురావడంపై ప్రతిబింబం.

పోస్ట్ చూడండి

బలం, ఆనందం మరియు కరుణ

కనికరం అంటే ఏమిటి మరియు ఏది కాదో స్పష్టంగా తెలుసుకోవడం. ప్రపంచం మరియు ఇతరులపై మన దృక్పథాన్ని మార్చడం ద్వారా కరుణను పెంచడం.

పోస్ట్ చూడండి

ధైర్యమైన కరుణ

కనికరం అనేది విషయాలు కఠినంగా ఉన్నప్పుడు ఉండేందుకు మరియు బాధను అనుభవిస్తున్న వారితో సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు తలెత్తే అసౌకర్యాన్ని ఎదుర్కొనే ధైర్యం కలిగి ఉంటుంది.

పోస్ట్ చూడండి

కరుణ గురించి గందరగోళం

కరుణను అందరూ మెచ్చుకుంటున్నప్పటికీ, దాని గురించి చాలా గందరగోళం ఉంది. కరుణతో అయోమయం చెందే వైఖరులు మరియు చర్యల గురించి తెలుసుకోవడం మంచిది.

పోస్ట్ చూడండి

భిన్నమైన బలం

కనికరం అనేది అంతర్గత బలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇది మన స్వంత మరియు ఇతరుల కష్టమైన భావోద్వేగాలతో ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. కష్టాలను నిర్భయంగా ఎదుర్కొనే శక్తి అది.

పోస్ట్ చూడండి

బుద్ధిపూర్వక అవగాహన

మైండ్‌ఫుల్ అవగాహన మన భావోద్వేగాలను గమనించడానికి, అంగీకరించడానికి మరియు బాధ్యత వహించడానికి మాకు సహాయపడుతుంది, కాబట్టి మనం వారితో కలిసి పని చేయవచ్చు, బదులుగా వారు మన...

పోస్ట్ చూడండి