108 వెర్సెస్ ఆన్ కంపాషన్ (2006-11)

బోధనలు జరుగుతున్నాయి ఒక విలువైన క్రిస్టల్ రోసరీ అని పిలువబడే నూట ఎనిమిది శ్లోకాలు గొప్ప కరుణను స్తుతిస్తాయి 2006-2011 వరకు క్లౌడ్ మౌంటైన్ రిట్రీట్ సెంటర్ మరియు శ్రావస్తి అబ్బే వద్ద చెన్‌రిజిగ్ రిట్రీట్‌ల సమయంలో భిక్షు లోబ్సాంగ్ తయాంగ్ అందించారు.

చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 1-6

సాధనకు ఎంత గొప్ప కరుణ ప్రధానమైనది మరియు పూర్తి మార్గం ద్వారా అభ్యాసకులను మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

108 శ్లోకాలు: 7వ శ్లోకం

మన బాధలను లోతుగా చూడటం మరియు వాటిని తన కోసం మరియు ఇతరులందరికీ అధిగమించడానికి ప్రేరణను పెంపొందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

చక్రీయ ఉనికిపై మార్గదర్శక ధ్యానం

వివిధ పరిస్థితుల వల్ల మనకు కలిగే బాధలను పరిశీలించడం ద్వారా స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే ఆకాంక్షను అభివృద్ధి చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

కరుణను పెంపొందించే పద్ధతులు

కరుణను పెంపొందించుకోవడం కోసం మన మనస్సును మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించడం నుండి ఇతరులను ఆదరించేలా మార్చే సాంకేతికతలు.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

ఇతరుల దయపై చర్చ

అనేక కారకాలు మరియు ఇతరుల గురించి శ్రద్ధ వహించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత కారణంగా మనం స్వీయంపై ఎలా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాము అనే దానిపై చర్చ.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

108 శ్లోకాలు: 8వ శ్లోకం

అశాశ్వతాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది మనం యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని వీక్షించడానికి మరియు మన చర్యల గురించి దీర్ఘకాలిక దృక్పథాన్ని పెంపొందించడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

108 శ్లోకాలు: 9వ శ్లోకం

సహజంగా ఉనికిలో లేని వస్తువులను చూడటం ద్వారా మరియు మనం ఓపెన్ మైండ్‌తో ఎలా ప్రవర్తిస్తామో మార్చడం ద్వారా కరుణను సృష్టించడం.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

విషయాలు ఎలా ఉన్నాయి

విషయాలు ఎలా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవడం అనేది బాధలు లేకుండా వ్యవహరించడానికి మరియు కరుణను పెంపొందించడానికి మనకు స్వేచ్ఛను అందిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

మూడు రకాల కరుణలను ధ్యానించడం

మన మనస్సు ఎలా పనిచేస్తుందో మనం చూసే వరకు మరియు అనుభూతి చెందే వరకు వినడం, ఆలోచించడం మరియు ధ్యానం చేయడం ద్వారా కొనసాగించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 1-6

ఎంత గొప్ప కరుణ మన మనస్సులను బాధల నుండి కాపాడుతుంది మరియు ఆధ్యాత్మిక మార్గం ద్వారా మనలను నడిపిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.

108 శ్లోకాలు: బావిలో ఒక బకెట్

బావిలోని బకెట్ యొక్క సారూప్యత ద్వారా మనం ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకు ఎలా వెళ్తామో పోల్చడం.

పోస్ట్ చూడండి