పునరుద్ధరణ

త్యజించడం, లేదా స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే సంకల్పం, అన్ని బాధల నుండి విముక్తి పొందాలని మరియు చక్రీయ ఉనికి నుండి స్వేచ్ఛను పొందాలని ఆకాంక్షించే వైఖరి.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

కరుణ మరియు స్వేచ్ఛగా ఉండాలనే సంకల్పం

9వ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేస్తోంది, మూడు పరంగా నాలుగు సత్యాల గురించి ఎలా ఆలోచించాలో వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

మన మానవీయ విలువ

దుఃఖాన్ని ప్రతిబింబించడం ప్రాపంచిక సుఖాల పట్ల అనుబంధాన్ని ఎలా తగ్గిస్తుంది మరియు దాని కోసం ఆకాంక్షకు దారితీస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

దుఃఖా రకాలు

అధ్యాయం 2 నుండి బోధనలను కొనసాగిస్తూ, ఎనిమిది అసంతృప్తికరమైన పరిస్థితులను వివరిస్తూ మరియు నిజమైన లక్షణాలను వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

దుఃఖా రకాలు

అధ్యాయం 2 కొనసాగుతోంది, “మూడు రకాల దుఃఖాలు”, “భావాలు, బాధలు మరియు దుఃఖాలు” మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

నిజమైన దుఃఖం

అధ్యాయం 1 నుండి బోధన, "ప్రతి సత్యం యొక్క స్వభావాన్ని" కవర్ చేస్తూ నిజమైన దుఃఖంపై దృష్టి సారిస్తుంది మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
పూజ్యుడు లామ్సెల్ ఆపిల్ కోస్తూ నవ్వుతున్నాడు.
సన్యాసిగా మారడం

హోమ్

"హోమ్" అనే పదానికి సన్యాసి అంటే ఏమిటో చెప్పే పద్యం.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం

ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలు

ఈ జీవితంతో అనుబంధం మనల్ని సంసారంలో ఎలా బంధించి ఉంచుతుందనే దానిపై బోధించడం, ఎనిమిదింటిని అన్వేషించడం…

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణం

కదంపస్ యొక్క పది అంతర్భాగ ఆభరణాలు

కదంప సంప్రదాయంలోని పది అంతర్గత ఆభరణాల గురించి ఆలోచించడం ఎనిమిదింటిని అధిగమించడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి మార్గాలు

8వ అధ్యాయం “క్రమబద్ధమైన విధానం” ప్రారంభించి, “ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి మార్గాలు” అనే విభాగాన్ని వివరిస్తూ…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

భయం, కోపం మరియు భ్రమ యొక్క సమీక్ష

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ లామ్సెల్ 48-52 పేజీలను సమీక్షించారు, భయం, కోపం మరియు భ్రమలకు సంబంధించిన అంశాలను కవర్ చేశారు.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసినుల బృందానికి పూజ్యమైన బోధన.
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

గొప్ప కరుణకు నివాళి

మూడు రకాల కరుణ మరియు కరుణ ఎలా ఉంటుందో వివరిస్తూ చంద్రకీర్తి వచనంపై వ్యాఖ్యానం...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

నాలుగు సత్యాల సమీక్ష

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోనీ నాలుగు సత్యాలను సమీక్షించారు, సత్యంపై దృష్టి సారించారు…

పోస్ట్ చూడండి