పునర్జన్మ

పునర్జన్మకు సంబంధించిన పోస్ట్‌లు లేదా బుద్ధిగల జీవులు తమ కర్మ బలం ద్వారా ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకు ఎలా వెళ్తారు. చైతన్య జీవులు పునర్జన్మ తర్వాత చక్రీయ ఉనికి నుండి విముక్తి పొందే వరకు పునర్జన్మ తీసుకుంటారు.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వివేకం

మన ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం: ఆధారపడటం

వరి మొలక సూత్రం యొక్క వ్యాఖ్యానాల ఆధారంగా, డిపెండెంట్ ఎరిజింగ్ ద్వారా పునర్జన్మ యొక్క వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 4 బుద్ధుని అడుగుజాడలను అనుసరిస్తోంది

మూడు ఆభరణాల ఉనికి

ఆశ్రయం తీసుకోవడానికి గల కారణాలను వివరిస్తూ, మూడు ఆభరణాల మనస్సు యొక్క సామర్థ్యాన్ని మరియు ఉనికిని వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 4 బుద్ధుని అడుగుజాడలను అనుసరిస్తోంది

బౌద్ధ మార్గంలో ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 4 నుండి బోధనను ప్రారంభించడం, "బుద్ధుని అడుగుజాడలను అనుసరించడం", దీని యొక్క అవలోకనాన్ని అందిస్తోంది…

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

ఆశ్రయం మరియు బుద్ధుని యొక్క అద్భుతమైన లక్షణాలు

మూడు ఆభరణాలు ఎలా ఆశ్రయానికి యోగ్యమైన వస్తువులు అని వివరిస్తూ, 9వ అధ్యాయం నుండి బోధించండి.

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

దిగువ రాజ్యాలను పరిశీలిస్తోంది

నరక జీవులు, జంతువులు మరియు ఆకలితో ఉన్న దయ్యాల బాధలను వివరిస్తూ, అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

మరణ సమయంలో ధర్మం మాత్రమే ప్రయోజనం పొందుతుంది

తొమ్మిది పాయింట్ల మరణ ధ్యానం యొక్క చివరి 3 పాయింట్లను వివరిస్తూ, 8వ అధ్యాయం నుండి బోధించడం.

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

మరణం, తప్పులు మరియు ప్రయోజనాల గురించి మైండ్‌ఫుల్‌నెస్

7వ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేయడం, క్రమంగా శిక్షణ యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని వివరిస్తూ మరియు అధ్యాయం 8ని ప్రారంభించడం, కవర్ చేస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

మూడు రకాల వ్యక్తులు

అభ్యాసకుల యొక్క మూడు స్థాయిలను మరియు క్రమంగా దశలకు గల కారణాలను వివరిస్తూ, బోధన...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

విలువైన పునర్జన్మ యొక్క గొప్ప విలువ మరియు అరుదైనది

అమూల్యమైన మానవ జన్మను పొందడంలో ఉన్న గొప్ప విలువను మరియు కష్టాలను వివరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

18 స్వేచ్ఛలు మరియు దానంలను గుర్తించడం, వారి గొప్ప ...

8వ అధ్యాయం నుండి బోధించడం, విలువైన మానవ జీవితానికి 10 స్వేచ్ఛలు మరియు 6 దానాలను వివరిస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

అసలు సెషన్‌లో ఏమి చేయాలి

సాధారణంగా మధ్యవర్తిత్వాన్ని ఎలా అభ్యసించాలో వివరిస్తూ, 5వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం.

పోస్ట్ చూడండి