సన్యాసిగా మారడం

సన్యాసులు సన్యాసానికి సిద్ధం కావడానికి ఔత్సాహికులు ఏమి చేయాలనే దానిపై సలహాలు అందిస్తారు.

సన్యాసిగా మారడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

సన్యాసుల సమూహం మరియు ఇద్దరు అనాగరికలు, పూజనీయ చోడ్రోన్‌తో నిలబడి ఉన్నారు.
సన్యాసిగా మారడం

వస్త్రాలు ధరించడం

బౌద్ధమతం పట్ల ఆసక్తి ఉన్న గృహిణిగా ఉండటం నుండి ఆధ్యాత్మిక దర్శకుడిగా ఒక సన్యాసిని మార్గం…

పోస్ట్ చూడండి
మెడిటేషన్ హాల్ దగ్గర చదువుతున్న అబ్బే రిట్రీటెంట్.
సన్యాసిగా మారడం

ఆర్డినేషన్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకునే వారి కోసం సలహా

పూజ్యమైన చోడ్రాన్ ఔత్సాహిక సన్యాసికి సలహాలను అందజేస్తాడు, అతను ఎప్పుడు ఎలా తెలుసుకోవాలో అడిగాడు…

పోస్ట్ చూడండి
భిక్షుని పెద్దలు పూజ్య సామ్‌టెన్‌కు శిరోముండనం చేస్తున్నారు.
సన్యాసిగా మారడం

ఆర్డినేషన్ గురించి ఒక డైలాగ్

ఒక అబ్బే నివాసి, ఆర్డినేషన్ గురించి ఆలోచిస్తూ, ఒక సన్యాసినితో ఒక సన్యాసిని ఒక సన్యాసాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత ఏమి మారుతుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
ఆమె తల షేవింగ్ వేడుకలో గౌరవనీయురాలు డామ్చో.
సన్యాసిగా మారడం

సన్యాస దీక్షను పరిశీలిస్తున్న వారికి లేఖ

సన్యాస జీవితాన్ని పరిగణించే వారి కోసం సలహాలు మరియు వనరులు మరియు వారికి ప్రత్యేక సలహాలు...

పోస్ట్ చూడండి
అబ్బే మధ్యవర్తిత్వ మందిరంలో పూజ్యుడు చోడ్రోన్ వద్ద నిలబడి ఉన్న పూజ్యుడు చోనీ.
సన్యాసిగా మారడం

కొత్తగా నియమితులైన సన్యాసితో ముఖాముఖి

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోనీ సన్యాసాన్ని అనుసరించాలనే తన నిర్ణయం గురించి అవేకెన్ మ్యాగజైన్‌తో నిజాయితీగా మాట్లాడుతున్నారు…

పోస్ట్ చూడండి
ఒక టిబెటన్ సన్యాసిని నవ్వుతోంది.
సన్యాసిగా మారడం

అర్చన తర్వాత కొన్ని ఆలోచనలు

సంతోషాన్ని సాధించడానికి సన్యాస జీవితాన్ని ఉత్తమ మార్గంగా ఎంచుకోవడంలో సంతోషించండి.

పోస్ట్ చూడండి
ధ్యాన మందిరంలో అబ్బే సన్యాసులు మరియు సందర్శించే సన్యాసులు.
సన్యాసిగా మారడం

సన్యాస జీవితంపై

శ్రావస్తి అబ్బేలో వెనరబుల్ థుబ్టెన్ సెమ్కీ యొక్క ఆర్డినేషన్ తరువాత, సందర్శించే సన్యాసినులు పాల్గొన్నారు…

పోస్ట్ చూడండి
వెనెరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ నడుచుకుంటూ ఆనందంగా నవ్వుతున్నారు, వెనరబుల్ డామ్చో కూడా నవ్వుతూ వెనుక నడుస్తున్నారు.
సన్యాసిగా మారడం

వైవాహిక జీవితాన్ని వదులుకుంటున్నారు

ఆమె బౌద్ధ సన్యాసిని ఎలా కావాలని నిర్ణయించుకుందనే దాని గురించి వెనబుల్ చోడ్రాన్‌తో ఒక ఇంటర్వ్యూ.

పోస్ట్ చూడండి