పాశ్చాత్య సన్యాసులు

పాశ్చాత్య బౌద్ధ సన్యాసుల చరిత్ర మరియు ప్రత్యేక పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోండి.

పాశ్చాత్య సన్యాసులలో అన్ని పోస్ట్‌లు

బౌల్డర్ క్రీక్‌లోని వజ్రపాణి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో ఒక బలిపీఠం ముందు నిలబడిన పూజ్యుడు చోడ్రాన్ మరియు వెనరబుల్ టెన్జిన్ కచో.
పశ్చిమ బౌద్ధ సన్యాసుల సమావేశాలు

నలుగురు దూతలు

వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం, మరణం మరియు ఆధ్యాత్మిక అన్వేషకుల సంకేతాలు ప్రిన్స్ సిద్ధార్థను తీవ్రంగా కదిలించాయి మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
ధర్మం యొక్క వికసిస్తుంది

పాశ్చాత్య సన్యాసుల పరిస్థితి

ఆసియన్ మరియు పాశ్చాత్య దేశాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని వివరిస్తూ హిస్ హోలీనెస్ దలైలామాకు ఒక ప్రకటన…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల వస్త్రాలు బట్టలపై వేలాడుతున్నాయి.
పశ్చిమ బౌద్ధ సన్యాసుల సమావేశాలు

ధర్మం యొక్క రంగులు

వివిధ సన్యాసుల సంప్రదాయాల ప్రతినిధులు విద్యార్థి-ఉపాధ్యాయ సంబంధాలు, అభ్యాసం, శిక్షణ, వినయ, మఠాలు...

పోస్ట్ చూడండి