దేవతా ధ్యానం

వార్షిక వారాంతం మరియు మూడు నెలల దేవతా ధ్యానం తిరోగమనాల నుండి బోధనలు.

దేవతా ధ్యానంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

ఆకుపచ్చ తార

దేవతా యోగం: నువ్వు తార

బౌద్ధ ఆచరణలో గ్రీన్ తారా ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ సరిపోతుందో ఒక అవలోకనం, దాని తర్వాత...

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ వీక్‌లాంగ్ రిట్రీట్ 2022

తిరోగమన మనస్సును పట్టుకొని

మంజుశ్రీని దృశ్యమానం చేయడానికి మూడు మార్గాలు మరియు సరైన తిరోగమన వాతావరణాన్ని ఎలా సెటప్ చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ వీక్‌లాంగ్ రిట్రీట్ 2022

కరుణ యొక్క అర్థం

కనికరం అంటే ఏమిటి, కరుణను కోరే మూడు రకాల బాధలు మరియు కరుణ యొక్క కనెక్షన్…

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ వీక్‌లాంగ్ రిట్రీట్ 2022

ఈక్వనిమిటీ యొక్క సుదూర వైఖరి

ఇతరుల విజయంలో సంతోషించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు దాని నుండి పొందిన ఆనందం గురించి…

పోస్ట్ చూడండి