దేవతా ధ్యానం

వార్షిక వారాంతం మరియు మూడు నెలల దేవతా ధ్యానం తిరోగమనాల నుండి బోధనలు.

దేవతా ధ్యానంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 1-3 వచనాలు

లామ్రిమ్‌ను వ్యక్తిగతంగా మార్చడం, ప్రతికూల అలవాట్లను మార్చడానికి వాతావరణాన్ని మార్చడం మరియు మనం చూసే విధంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

అజ్ఞానం, కోపం, శుద్ధి

నాలుగు వక్రీకరణలు, కోపం యోగ్యతను ఎలా నాశనం చేస్తుంది, నొప్పిని ఉపయోగించడం వంటి అంశాలపై చర్చను రిట్రీట్ చేయండి…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
గురు యోగం

లామా సోంగ్‌ఖాపా దయ

జె రిన్‌పోచే శూన్యత మరియు లామ్రిమ్‌పై తన బోధనల ద్వారా అపారమైన ప్రయోజనాన్ని ఎలా పొందాడు మరియు ఎలా…

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 4-6 వచనాలు

సంసారం యొక్క కష్టాలను, ప్రారంభం లేని జీవితాల గురించి ఆలోచించడం, వదులుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించే శ్లోకాలు…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

విచక్షణా జ్ఞానం

"చెడు స్నేహితులు", తీవ్రమైన భావోద్వేగాలతో వ్యవహరించడం, చెడు కలలు మరియు... వంటి అంశాలను కవర్ చేసే చర్చ.

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 7-9 వచనాలు

మన ఆధ్యాత్మిక గురువుతో సంబంధం మన జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఒక…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

మరణం యొక్క తిరస్కరణ

మరణం పట్ల తగిన అనుభూతిని ఎలా పొందాలి; ఎవరు చేస్తున్నారో పరిశీలిస్తున్నారు...

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 10-15 వచనాలు

అన్ని జీవుల దయను గుర్తించడం, మా తల్లులు, మరియు మా కష్ట అనుభవాలను సాధనాలుగా తీసుకోవడం…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

ఉచిత ఫారమ్‌కి వెళ్లండి

మనసులో ఏదో వింత వచ్చినప్పుడు ఆశ్రయం పొందడం; ఎంత అద్భుతంగా చేయగలిగితే…

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 16-21 వచనాలు

వినయం; శత్రువులు కోపంతో సృష్టించబడతారు; మన-ఓ'హోలిక్ మనస్సును నెమ్మదిగా చిప్ చేయడం నేర్చుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

మీ నాన్-నెగోషబుల్స్ ఏమిటి?

తిరోగమనం చేసేవారు తమ జీవితాల్లో వదిలిపెట్టలేని వాటిని చర్చిస్తారు మరియు గ్రహించగలరు…

పోస్ట్ చూడండి