దేవతా ధ్యానం

వార్షిక వారాంతం మరియు మూడు నెలల దేవతా ధ్యానం తిరోగమనాల నుండి బోధనలు.

దేవతా ధ్యానంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

కర్మను సృష్టించు, పుణ్యమును కూడబెట్టు, విరుగుడును ప్రయోగించు

తిరోగమనంలో కర్మ, శూన్యత, అనుబంధం యొక్క భావనలపై పని చేయడం. దేనికి సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

ఫిజికల్ జైలు వర్సెస్ సంసారిక్ జైలు

ఆహారం పట్ల మనస్సు యొక్క ప్రతిచర్యను గమనించడం. అనుబంధాన్ని చూడటం, అది మనల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తుందో చూడటం. పరిశీలిస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

శుద్దీకరణ మరియు చర్చించలేనివి

ఏది శుద్ధి చేయబడుతుందో స్పష్టీకరణ. మేము నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణాలు: ఎంత తెలివైనవి...

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

ఆనందం మరియు ఆనందాలు

మనల్ని మనం నిజంగా ప్రేమించుకోవడం అంటే ఏమిటో విశ్లేషణ. ఆనందం అంటే ఏమిటి?

పోస్ట్ చూడండి
ఒక రాతిపై ఆకుపచ్చ తారా యొక్క పెయింటింగ్
ఆకుపచ్చ తార

ఆర్య తార: నావిగేట్ చేయడానికి ఒక నక్షత్రం

తారా అంటే ఎవరు, తారా అభ్యాసం యొక్క వివరణ మరియు తార మనల్ని ఎలా విడిపిస్తుంది...

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

తిరోగమనం నుండి వచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు

నిస్వార్థతపై ప్రశ్నించే మార్గదర్శకత్వం. మూడు ఆభరణాలతో ఆశ్రయం పొందే భావనను వివరిస్తోంది. మరణంపై,…

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

తిరోగమనం తర్వాత జీవితం

అవాస్తవ ప్రపంచంలోకి సున్నితంగా తిరిగి వెళ్లడం, మంచి అలవాట్లను తిరిగి తీసుకురావడం మరియు కొనసాగించడం గురించి సలహా...

పోస్ట్ చూడండి
2005లో వెనరబుల్ చోడ్రాన్ మరియు రిట్రీటెంట్స్ గ్రూప్ ఫోటో.
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005

తిరోగమనం తర్వాత వివరణ

మూడు వాహనాలు, ఆశ్రయం యొక్క వాస్తవ వస్తువులు మరియు ప్రతి దానితో మనం ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటామో వివరిస్తూ.…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

శాశ్వత దృక్పథాన్ని తొలగించడం

మనం చాలాసార్లు చనిపోయి పునర్జన్మ పొందుతున్నప్పటికీ, దీని అనుభవాలను మనం ఆలోచిస్తాము…

పోస్ట్ చూడండి