వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

శ్రావస్తి అబ్బే సంఘం మూడు నెలల వింటర్ రిట్రీట్‌లో వజ్రసత్వ సాధన చేయడం గురించి చిన్న చర్చలు ఇస్తుంది.

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

అబద్ధం మరియు విభజన ప్రసంగాన్ని శుద్ధి చేయడం

అబద్ధం మరియు విభజించే ప్రసంగం యొక్క ధర్మాలు లేని వాటిని అన్వేషించడం మరియు మేము పొందే మిశ్రమ సందేశాలు…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

మనస్సు యొక్క ధర్మాలు కాని వాటిని శుద్ధి చేయడం

మనస్సు యొక్క సద్గుణాలు కాని వాటి గురించి సంక్షిప్త అవలోకనం మరియు కర్మను ఎలా అధ్యయనం చేయడం గందరగోళాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

శుద్ధి చేయని ధర్మం: కోరిక

అపేక్ష యొక్క ధర్మం లేని లోతైన పరిశీలన; దాని వెనుక ఏమి ఉంది మరియు దాని కర్మ…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

ధర్మం కాని శుద్ధి: తప్పుడు అభిప్రాయాలు

తప్పుడు అభిప్రాయాలను కలిగి ఉండటం మరియు ఏకకాలంలో లేని ధర్మం గురించి లోతైన పరిశీలన…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

సంకల్ప శక్తి: విచారంలో పాతుకుపోయింది

పశ్చాత్తాపం యొక్క శక్తితో విడదీయరాని విధంగా ముడిపడి ఉంది, సంకల్ప శక్తి ఇక్కడ అన్వేషించబడింది…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

సంకల్ప శక్తి: వజ్రసత్వుడు అవ్వడం

వజ్రతత్వాన్ని మన స్వంత బుద్ధి సంభావ్యత యొక్క అంచనాగా చూడటం, మనం చేసే బుద్ధుడు...

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

అంకితం మరియు ఆనందం

మన యోగ్యతను అంకితం చేయడానికి ముందు మనం సృష్టించిన పుణ్యంలో సంతోషించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

మేల్కొలుపు కోసం అంకితం

మేల్కొలుపు కోసం అంకితం చేయడం ద్వారా మన యోగ్యతను రక్షించుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

పవిత్ర జీవులు మరియు గురువులతో కర్మ

ట్రిపుల్ జెమ్ మరియు ఆధ్యాత్మిక గురువులకు సంబంధించి చేసిన హానికరమైన చర్యలను శుద్ధి చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి