వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

శ్రావస్తి అబ్బే సంఘం మూడు నెలల వింటర్ రిట్రీట్‌లో వజ్రసత్వ సాధన చేయడం గురించి చిన్న చర్చలు ఇస్తుంది.

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

నాలుగు ప్రత్యర్థి శక్తులు: పార్ట్ 1

నాలుగు ప్రత్యర్థి శక్తుల యొక్క అవలోకనం, శుద్దీకరణ సాధన చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు మరియు ఒక…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

నాలుగు ప్రత్యర్థి శక్తులు: పార్ట్ 2

హానికరమైన చర్యలను శుద్ధి చేయడానికి నాలుగు ప్రత్యర్థి శక్తుల సంక్షిప్త అవలోకనాన్ని ముగించి, మేము చూస్తాము…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

ఆధారపడే శక్తి: ఆశ్రయం

వజ్రసత్వానికి ఆశ్రయం ఇవ్వడం ద్వారా మూడు రత్నాలతో మన సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించడం.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

రిలయన్స్ శక్తి: బోధిచిట్ట

అన్ని జీవుల ప్రయోజనం కోసం మేల్కొలుపును సాధించడానికి పరోపకార వైఖరి యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

విచారం యొక్క శక్తి: కర్మను అర్థం చేసుకోవడం

విచారం కలిగించడం అనేది కర్మ మరియు దాని ప్రభావాలపై మన అవగాహనపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

విచారం యొక్క శక్తి: మా ప్రేరణలు

సంపూర్ణత మరియు ఆత్మపరిశీలన అవగాహన ద్వారా మన ప్రేరణలను పరిశీలించడం విచారం కలిగించడంలో సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

విచారం యొక్క శక్తి: కారణాలను గుర్తించడం

అన్ని ప్రతికూల చర్యలు, బాధలు మరియు వాటి ఫలితాలు కారణాల వల్ల ఉత్పన్నమవుతాయని చూడటం ప్రారంభించింది…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

నివారణ చర్య యొక్క శక్తి: పద్ధతులు

మన ధర్మం కాని పనులను ఎదుర్కోవడానికి నివారణ చర్యలను వర్తించే ఆరు పద్ధతులు.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

రోజువారీ జీవితంలో నలుగురు ప్రత్యర్థి శక్తులు

రోజువారీ కార్యకలాపాల సమయంలో ప్రతికూల చర్యలను శుద్ధి చేయడానికి నాలుగు ప్రత్యర్థి శక్తులను ఉపయోగించడం.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

పుణ్యం కాని శుద్ధి: చంపడం మరియు దొంగిలించడం

పూర్తి కర్మ చర్యల యొక్క నాలుగు శాఖల ప్రదర్శన, రెండు నాన్-సద్గుణాలతో ప్రారంభమవుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

పుణ్యం కాని శుద్ధి: కర్మ ఫలితాలు

లైంగిక దుష్ప్రవర్తనను శుద్ధి చేయడం మరియు శరీర ధర్మాలు లేని కర్మ ఫలితాలను పరిశోధించడం.

పోస్ట్ చూడండి