వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

వజ్రసత్వ అభ్యాసంపై బోధనలు మరియు "బోధిసత్వాల 37 అభ్యాసాలు"పై వ్యాఖ్యానం.

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 16-21 వచనాలు

వినయం; శత్రువులు కోపంతో సృష్టించబడతారు; మన-ఓ'హోలిక్ మనస్సును నెమ్మదిగా చిప్ చేయడం నేర్చుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

మీ నాన్-నెగోషబుల్స్ ఏమిటి?

తిరోగమనం చేసేవారు తమ జీవితాల్లో వదిలిపెట్టలేని వాటిని చర్చిస్తారు మరియు గ్రహించగలరు…

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

మేము టర్కీల నుండి ఎలా భిన్నంగా ఉన్నాము?

అజ్ఞానం మరియు అనుబంధం ద్వారా మనం టర్కీలలా ఎలా ఉంటాం అనే దానిపై తిరోగమన వ్యక్తులతో చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 22-24 వచనాలు

శూన్యత - మనస్సుతో లేబుల్ చేయడం ద్వారా ప్రతిదీ ఎలా ఉంటుంది మరియు మనం ఎంచుకునే విధానం...

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 25-28 వచనాలు

ఆరు పరిపూర్ణతలలో మొదటి నాలుగు. తిరోగమనం చేసేవారు తమ అనుభవాలు మరియు వృద్ధిని పంచుకుంటారు.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

ఉత్సాహం కోసం కోరికతో వ్యవహరించడం

ఎల్లప్పుడూ కొత్త మరియు ఉత్తేజకరమైన వాటి కోసం ఎదురుచూసే మనస్సుతో పని చేయడం మరియు చూస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

చెడు అనుభూతి మన అభ్యాసానికి సహాయపడుతుంది

మనం మంచిగా భావించినప్పుడు, అభ్యాసం చేయడం కష్టంగా మారుతుందని గుర్తించడం మరియు కరుణ లేకుండా...

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

భావాలు మరియు యో-యో మనస్సు

రిట్రీటెంట్‌లతో Q మరియు A - మన భావోద్వేగాలు మన తీర్పును ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 29-37 వచనాలు

ఏకాగ్రత మరియు జ్ఞానం యొక్క పరిపూర్ణతలు మరియు బోధిసత్వాల అభ్యాసాలపై చివరి శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి
వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

తిరోగమనం తర్వాత ఏమి చేయాలి

జీవితంలోకి తిరోగమన సమయంలో నేర్చుకున్న వాటిని ఎలా తీసుకోవాలి మరియు ఎలా చేయాలి అనే దానిపై సలహాలు...

పోస్ట్ చూడండి