వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

మూడు నెలల వింటర్ రిట్రీట్ సమయంలో వైట్ తారా ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలో విస్తృతమైన బోధనలు.

వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11లో అన్ని పోస్ట్‌లు

వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

ఇంద్రియ కోరికలు

ఇంద్రియ వస్తువులతో అనుబంధం ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఏకాగ్రతకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. అటువంటి పరధ్యానాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలి...

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

అనారోగ్యం రెడీ

మన ధ్యాన సెషన్‌లో దురాచారం-అనారోగ్యం లేదా కోపం-అవరోధాన్ని ఎలా గుర్తించాలి మరియు ఎదుర్కోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

నీరసం మరియు మగత

ధ్యానానికి అంతరాయం కలిగించే నీరసం మరియు మగతను ఎలా నివారించాలి మరియు ఎదుర్కోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

అశాంతి మరియు విచారం

అశాంతి మరియు ధ్యాన సాధనకు ఆటంకం కలిగించే పశ్చాత్తాపంతో వ్యవహరించడానికి సలహా.

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

సందేహం

బోధనలు, మార్గం లేదా సాధనలో మన సామర్థ్యంలో సందేహం ఎలా దృష్టి మరల్చగలదు మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

సోమరితనం మరియు దాని విరుగుడు

సోమరితనం ఏకాగ్రతకు ఎలా ఆటంకం కలిగిస్తుంది మరియు దానిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

ధ్యానం యొక్క వస్తువును మర్చిపోవడం

ప్రారంభంలో మనం ఏ అంశంపై ధ్యానం చేస్తున్నామో తెలుసుకోవడం మరియు గుర్తుంచుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

మంత్రం మరియు శుద్ధి కర్మ

మీ శరీరంలో మంత్రాన్ని ఎలా చెప్పాలి మరియు అనుభూతి చెందాలి మరియు విరామ సమయంలో,...

పోస్ట్ చూడండి
వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

ఊహ ద్వారా స్వేచ్ఛ

తార నుండి ప్రవహించే కాంతి మరియు అమృతాన్ని ప్రతికూల కర్మలను, అనారోగ్యాన్ని శుద్ధి చేసేదిగా ఎలా ఊహించుకోవాలి...

పోస్ట్ చూడండి