గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ సందర్భంగా గ్రీన్ తారాపై ధ్యానం చేయడం ద్వారా మనస్సును ఎలా మార్చుకోవాలో అనే చిన్న రోజువారీ చర్చలు.

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010లో అన్ని పోస్ట్‌లు

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

స్వీయ అంగీకారాన్ని అభివృద్ధి చేయడం

స్వీయ-అంగీకారం అనేది మనపట్ల కనికరం కలిగి ఉండటం, మనం చేసే చర్యల నుండి వ్యక్తిని వేరు చేయడం ద్వారా వస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

ఆహార సమర్పణ

కారణాలను ఆలోచించడం ద్వారా మనం మార్గం యొక్క జ్ఞానం మరియు పద్ధతి వైపులా అభివృద్ధి చేయవచ్చు…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

భ్రమించిన ఆలోచన మరియు లేబులింగ్

సంప్రదాయబద్ధంగా ఏదైనా ఉందో లేదో నిర్ధారించడానికి మూడు ప్రమాణాలు ఉన్నాయి, అంటే అది…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

పరస్పర ఆధారపడటం

ఒకదానిపై ఒకటి పరస్పర ఆధారపడటంలో విషయాలు ఎలా ఉత్పన్నమవుతాయో పరిశీలించడం అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి మరొక మార్గం…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

దాతృత్వంలో పరస్పర ఆధారపడటం

పరస్పర ఆధారపడటానికి ఉదాహరణలు: దాతృత్వ చర్యలో, ఏజెంట్, చర్య, వస్తువు మరియు గ్రహీత...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

ప్రశంసలు అందుకోవడం: బోధిసత్వ ప్రతిజ్ఞ

ఇతరులను స్తుతించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం మరియు బోధిసత్వానికి అనుగుణంగా ప్రశంసలు ఎలా పొందాలి...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

అద్భుతాల బౌద్ధ దినం

అద్భుతాల బౌద్ధ దినోత్సవం అంటే ఏమిటి మరియు దానిని ఎలా పాటించాలి అనే వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

తారా తిరోగమనంలో ఆనందిస్తున్నారు

తిరోగమనంలో సంతోషించడం మరియు తిరోగమనం సమయంలో నేర్చుకున్న వాటిని తీసుకోవడంపై సలహాల మాటలు…

పోస్ట్ చూడండి