గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ సందర్భంగా గ్రీన్ తారాపై ధ్యానం చేయడం ద్వారా మనస్సును ఎలా మార్చుకోవాలో అనే చిన్న రోజువారీ చర్చలు.

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010లో అన్ని పోస్ట్‌లు

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

నిర్ణయాలు తీసుకోవడం

చాక్లెట్ లడ్డూలు స్వాభావికంగా రుచికరంగా ఉన్నాయా? మన మనస్సులను గ్రహించే స్వభావం యొక్క విశ్లేషణ.

పోస్ట్ చూడండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

మా జోడింపులపై పని చేస్తున్నాము

అటాచ్‌మెంట్ ఎలా పని చేస్తుందో చూడటానికి మనం కొత్త విషయాలను ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం లేదు.…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

శూన్యం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు

శూన్యతను గ్రహించే జ్ఞానానికి బాధల మూలాన్ని ఒక్కసారి నరికివేయగల సామర్థ్యం ఉంది మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

కీర్తికి అనుబంధం

కీర్తికి అనుబంధం మరియు విమర్శలపై కోపం ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోతాయి. ధ్యానంలో మనకు అవసరం...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

ప్రశంసలు మరియు విమర్శలు

విమర్శలు చెల్లుబాటు అయితే, కోపం ఎందుకు? మనం మన తప్పులను అంగీకరించి, చేయగలము...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

సహేతుకమైన స్వీయ-మూల్యాంకనం

మన ప్రేరణలు మరియు చర్యలను పరిశీలించడం ద్వారా మనల్ని మనం విశ్లేషించుకోవడం నేర్చుకోవచ్చు, తద్వారా మనం…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

కష్టమైన వ్యక్తులతో వ్యవహరించడం

దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా మనకు కష్టంగా అనిపించే వ్యక్తులతో సంబంధం ఉన్న మన విధానాన్ని మార్చుకోవచ్చు…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

స్పష్టమైన శక్తులు

దివ్యమైన శక్తులు మార్గం యొక్క ప్రయోజనం కాదు. బుద్ధుడు ప్రదర్శనను ఎందుకు పరిమితం చేశాడు...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

భయం మరియు జ్ఞానం భయం

భయం తరచుగా అటాచ్మెంట్ నుండి వస్తుంది. భయాందోళనకు గురైన, బాధపడ్డ భయం మరియు ఒక…

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

భయాలను ఎదుర్కొంటున్నారు

మనం గాయపడినప్పుడు లేదా అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు, సమస్య శాశ్వతమైనదని మనం భావించవచ్చు, అందువలన...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

షరతులతో కూడిన భయం

మన భయాలు కొన్ని సమాజంచే షరతులతో కూడినవి, కానీ మనం పాత్రను చూడవచ్చు…

పోస్ట్ చూడండి