మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2008-09

మంజుశ్రీ అభ్యాసంపై బోధనలు మరియు మేల్కొలుపు మార్గం యొక్క దశల్లో మధ్యవర్తిత్వాలను ఎలా సమగ్రపరచాలి.

మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2008-09లో అన్ని పోస్ట్‌లు

బుద్దుడు ఒక గిన్నె పట్టుకుని, లోపల ఒక పువ్వుతో.
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2008-09

ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నారు

ఈ సెషన్‌లో చర్చ అనారోగ్యం మరియు అనుబంధంతో పనిచేయడం, గమనించడం మరియు పని చేయడం చుట్టూ తిరుగుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఒక చిన్న అమ్మాయి కోపంగా ముఖం చూపిస్తోంది
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2008-09

చెడు మానసిక స్థితి మరియు స్వీయ విమర్శ

తిరోగమనం యొక్క చివరి చర్చా సెషన్ చెడు మూడ్‌లతో పనిచేయడం మరియు ఉండటంపై దృష్టి పెడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఆనందంతో నవ్వుతున్న యువతి.
మంజుశ్రీ వింటర్ రిట్రీట్ 2008-09

తిరోగమనం ముగింపులో సంతోషిస్తున్నాము

రిట్రీట్‌ను ఆనందంతో ముగించడం, యోగ్యతను అంకితం చేయడం, తిరోగమనం నుండి బయటకు రావడానికి సలహా మరియు…

పోస్ట్ చూడండి