ప్రిలిమినరీ ప్రాక్టీసెస్

మన మనస్సులను శుద్ధి చేయడానికి మరియు మన ధ్యాన అభ్యాసాన్ని లోతుగా చేయడానికి ప్రాథమిక అభ్యాసాలు (ngöndro).

ప్రిలిమినరీ ప్రాక్టీస్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

35 బుద్ధుల తంగ్కా చిత్రం.
35 బుద్ధులకు ప్రణామాలు

మూడు కుప్పల సూత్రం

35 బుద్ధులకు సాష్టాంగ ప్రణామం యొక్క శుద్ధీకరణ అభ్యాసం మానసిక భారాలను తొలగిస్తుంది మరియు అడ్డంకులను శాంతింపజేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

శరణు సలహా

తిరోగమనానికి సన్నాహకంగా: గురువును ఆశ్రయించడానికి మంత్రాన్ని ఎలా చదవాలి,...

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

మరిన్ని ఆశ్రయం ధ్యానం విషయాలు

ఆశ్రయించేటప్పుడు నిజాయితీతో ఒకరి సందేహాలను పరిశీలించడం ధ్యాన సాధనను మెరుగుపరుస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

శరణు ధ్యానం విషయాలు

బుద్ధుడు, ధర్మం మరియు శంఖం యొక్క లక్షణాలను ప్రతిబింబించడం ఒకరి ధ్యానాన్ని ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

శంఖ శరణు

ప్రాథమిక అభ్యాసంలో భాగంగా సంఘ లక్షణాలను ఎలా స్వీకరించాలి (ngöndro)...

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

ధర్మ ఆశ్రయం

ప్రాథమిక అభ్యాసంలో నిమగ్నమైనప్పుడు బుద్ధుని బోధనల గురించి తప్పుడు అభిప్రాయాలను ఎలా శుద్ధి చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

మన ప్రతికూలతలను శుద్ధి చేయడం

మన ప్రతికూలతలను శుద్ధి చేయడానికి ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక అభ్యాసాన్ని (ngöndro) ఎలా ఉపయోగించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

గురువును ఎలా చూడాలి

ప్రాథమిక సాధనలో నిమగ్నమైనప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక గురువులతో మన సంబంధాన్ని ఎలా శుద్ధి చేసుకోవాలి...

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

భావ జీవులను దృశ్యమానం చేయడం

టేకింగ్ యొక్క ప్రాథమిక అభ్యాసం (ngöndro)లో భాగంగా ఇతర తెలివిగల జీవులను ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

మూడు ఆభరణాలను దృశ్యమానం చేయడం

ప్రాథమిక అభ్యాసంలో భాగంగా బుద్ధుడు, ధర్మం మరియు సంఘాన్ని ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి (ngöndro)...

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

బుద్ధుని దృశ్యమానం చేయడం

లామా చోపా జోర్చ్ పూజ నుండి ఒక పద్యంపై వ్యాఖ్యానం ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

మెరిట్ ఫీల్డ్‌ను దృశ్యమానం చేయడం

ప్రాథమిక సాధనలో భాగంగా పవిత్ర జీవుల మెరిట్ ఫీల్డ్‌ను ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి