గైడెడ్ ధ్యానాలు

మనస్సును మచ్చిక చేసుకోవడానికి మరియు మేల్కొలుపు మార్గం యొక్క దశలను రూపొందించడానికి మార్గదర్శక ధ్యానాలు.

మార్గదర్శక ధ్యానాలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

మన శత్రువుల పట్ల కరుణ గురించి ధ్యానం

మనకు కష్టంగా ఉన్న వారి పట్ల లేదా ఎవరితోనైనా కరుణను పెంపొందించడానికి మార్గదర్శక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

మెట్టా మరియు భద్రతపై ధ్యానం

ప్రేమపూర్వక దయ లేదా మెట్టపై మార్గదర్శక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం, స్నేహితులు, శత్రువులకు భద్రతను అందించడంపై దృష్టి సారిస్తుంది...

పోస్ట్ చూడండి
Ven. దామ్చో నవ్వుతూ.
బాధలకు విరుగుడు

భయం మరియు ఆందోళనను ఎదుర్కోవడంపై ధ్యానం

భయాన్ని మరియు ఆందోళనను ప్రేరేపిస్తుంది మరియు ఎలా ఎదుర్కోవాలో చూడడానికి మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
క్వాన్ యిన్ ముఖం యొక్క క్లోజప్.
గైడెడ్ ధ్యానాలు

ఆనందం మరియు బాధలకు మూలంగా మనస్సుపై ధ్యానం

భావోద్వేగాలు మరియు వైఖరులు మన అనుభవాన్ని ఎలా సృష్టిస్తాయో గైడెడ్ మెడిటేషన్.

పోస్ట్ చూడండి
Ven. సంగ్యే ఖద్రో ఒక విద్యార్థికి తెల్లటి ఖాటాను తిరిగి ఇస్తున్నప్పుడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ప్రేమపూర్వక దయపై ధ్యానం

మన పట్ల మరియు ఇతరుల పట్ల ప్రేమపూర్వక దయ యొక్క భావాన్ని పెంపొందించడానికి మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
Ven. సంగ్యే ఖద్రో ఒక విద్యార్థికి తెల్లటి ఖాటాను తిరిగి ఇస్తున్నప్పుడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

విజువలైజేషన్ ధ్యానం

మన సానుకూల లక్షణాలను బయటకు తీసుకురావడానికి మరియు వారిలో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి గైడెడ్ విజువలైజేషన్ మెడిటేషన్.

పోస్ట్ చూడండి
Ven. సంగ్యే ఖద్రో ఒక విద్యార్థికి తెల్లటి ఖాటాను తిరిగి ఇస్తున్నప్పుడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

శ్వాసను ఎలా ధ్యానించాలి

మార్గదర్శక ధ్యానంతో శ్వాసపై ధ్యానం చేయడానికి ఒక పరిచయం. ఒక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం కూడా…

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: సమానత్వ ధ్యానం

రెండు మార్గదర్శక ధ్యానాలు. మన సానుకూల లక్షణాలతో సన్నిహితంగా ఉండటానికి ధ్యానం మరియు మరొకటి…

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: రోజువారీ ధ్యాన సాధన కోసం సలహా

రోజువారీ ధ్యాన అభ్యాసాన్ని మరియు అభ్యాస సెషన్‌లోని నాలుగు భాగాలను స్థాపించడానికి సలహా.

పోస్ట్ చూడండి
థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: ధ్యానం యొక్క రకాలు

అవాంతర భావోద్వేగాలతో వ్యవహరించడంలో మార్గదర్శక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానంతో తొమ్మిది రౌండ్ల శ్వాస ధ్యానంపై సూచన.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

కరుణతో ప్రతిస్పందించడంపై ధ్యానం

ఇతరులతో సంబంధాలు మరియు పరస్పర చర్యలపై మరింత కరుణను తీసుకురావడంలో సహాయపడే మార్గదర్శక ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి