గైడెడ్ ధ్యానాలు

మనస్సును మచ్చిక చేసుకోవడానికి మరియు మేల్కొలుపు మార్గం యొక్క దశలను రూపొందించడానికి మార్గదర్శక ధ్యానాలు.

మార్గదర్శక ధ్యానాలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

బాధలకు విరుగుడు

క్షమించడంపై ధ్యానం

క్షమించడంపై మార్గదర్శక ధ్యానం, బాధాకరమైన ఆలోచనలు మరియు భావాలను ఎలా వదిలేయాలి...

పోస్ట్ చూడండి
వాటిపై నీటి బిందువులతో కూడిన రెండు గులాబీ రంగు తులిప్స్.
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

ప్రేమపూర్వక దయపై ధ్యానం

స్నేహితులు, అపరిచితులు మరియు శత్రువుల పట్ల ప్రేమపూర్వక దయను పెంపొందించడంపై మార్గదర్శక ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

భయం మరియు కోపంతో పని చేయడానికి ధ్యానం

మరింత ప్రభావవంతంగా ప్రతిస్పందించడానికి భయం మరియు కోపంతో ఎలా పని చేయాలో మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

బాధలను కలిగించే ఆరు కారకాలపై ధ్యానం

కలతపెట్టే భావోద్వేగాలు తలెత్తడానికి కారణమయ్యే కారకాలపై మార్గదర్శక ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

అసూయకు విరుగుడుపై ధ్యానం

అసూయ యొక్క లోపాలను గుర్తించడం మరియు అసూయను తగ్గించడానికి విరుగుడులను వర్తింపజేయడంపై మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

అహంకారానికి విరుగుడు ధ్యానం

అహంకారం యొక్క లోపాలను గుర్తించడానికి మరియు అహంకారాన్ని తగ్గించడానికి విరుగుడులను వర్తింపజేయడానికి మార్గదర్శక ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

అనుబంధానికి విరుగుడుపై ధ్యానం

అటాచ్‌మెంట్ యొక్క అవాంతర ప్రభావాలను గుర్తించడం మరియు తగ్గించడానికి విరుగుడులను ఉపయోగించడంపై మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

కోపానికి విరుగుడుపై ధ్యానం

కోపం యొక్క అవాంతర ప్రభావాలను గుర్తించడం మరియు తగ్గించడానికి విరుగుడులను ఉపయోగించడంపై మార్గదర్శక ధ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
బాధలకు విరుగుడు

గ్రహించిన బెదిరింపులు మరియు అవసరాలపై ధ్యానం

గ్రహించిన బెదిరింపులతో పని చేయడంపై మార్గదర్శక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం మరియు మనం ఎలా మార్చాలి…

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

స్నేహితులు, అపరిచితుల పట్ల కరుణ మరియు...

స్నేహితులు, అపరిచితులు మరియు శత్రువుల పట్ల కరుణను పెంపొందించడంపై మార్గదర్శక విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి